Skip to content

Planerings- och konsultbranschen

Välj innehåll att visa:

Äntligen ett avtal för 43.000 högre tjänstemän inom konsult- och planeringsbranschen: ”arbetet med lönefällan fortsätter”