Skip to content

Lakot 9.-18.12.2019

YTN antoi sunnuntaina 24. marraskuuta lakkovaroituksen kahdelle sopimusalalleen, teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle. Oheen on koottu lakkoon liittyviä kysymyksiä ja niihin lyhyitä vastauksia.

Työtaistelutoimet (lakot sekä ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot) peruuntuvat/purkautuvat, mikäli ratkaisu saadaan aikaan ennen lakon tai kieltojen päättymistä.

Keitä lakko koskee?

Lakko koskee kaikkia henkilöitä niissä yrityksissä, jotka teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden piirissä on asetettu lakkoon.

Muissa yrityksissä työt jatkuvat normaalisti lukuun ottamatta voimassaolevaa ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kieltoa.

Lakkojen piiriin on julistettu nimenomaan työt, joten henkilön järjestäytymisellä ei ole merkitystä.

Koska lakot toteutetaan?

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden lakot toteutuvat määrätyissä yrityksissä ovat 9.-11.12.2019.

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien lakot määrätyissä yrityksissä ovat vaiheittain aikavälillä 9.-18.12.2019

En ole varma, tuleeko minun olla lakossa?

Jos sinuun sovelletaan teknologiateollisuuden tai suunnittelu -ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta ja työskentelet lakkoon määrätyissä yrityksissä, sinun tulee olla lakossa.

Jos et kuitenkaan ole asiasta varma, tarkista asia ensisijaisesti omalta luottamusmieheltäsi. Jos sellaista ei ole, ota yhteyttä päivystyspuhelimeemme.

Voit tarkistaa sinuun sovellettavan työehtosopimuksen usein työsopimuksestasi.

Olen vuokratyöntekijä, osallistunko lakkoon?

Jos sinut on vuokrattu yritykseen, joka on lakon piirissä, sinäkin olet lakossa. Lakkoon on julistettu työtehtävät, joten niitä ei voi tehdä toisestakaan yrityksestä käsin.

Eli jos direktio-oikeus lakon piirissä olevalla työnantajalla, olet lakossa. Jos direktio-oikeus vuokratyönantajalla, kehotamme osallistumaan lakkoon.

Olen töissä nollasopimuksella, osallistunko lakkoon?

Jos olet töissä nollatuntisopimuksella lakon piirissä olevassa yrityksessä ja sinulla on ennen lakon alkua merkitty työvuoro, olet lakossa ja jäsenenä oikeutettu lakkoavustukseen. Jos sinulle ei ole merkitty lakon ajalla työvuoroja, et ole töissä, joten et ole varsinaisesti lakossakaan. Lakon ajalle ei voi sopia työvuoroja.

Miksi lakot on julistettu?

YTN:n ja Teknologiateollisuus ry:n väliset työehtosopimukset näillä kahdella alalla päättyivät 31.10.2019.

Neuvotteluista huolimatta uusia sopimuksia ei ole saatu solmittua. Kielloilla pyritään vaikuttamaan siihen, että aloille saataisiin uudet työehtosopimukset.

Mitä YTN haluaa?

YTN haluaa riittävät, vähintään ostovoiman turvaavat palkankorotukset. Lisäksi aloilla pitäisi pystyä parantamaan asiantuntijoiden palkkausta, joka on kansainvälisesti vertailtuna jälkeenjäänyttä. Haluamme poistaa kilpailukykysopimuksen työajanpidennyksen tarpeettomana.

Mitä Teknologiateollisuus ry haluaa?

Teknologiateollisuus haluaa karsia kustannuksia ja pitää työajanpidennyksen voimassa. Teknologiateollisuus ei ole halunnut esittää mitään palkankorotuksia.

Miksi neuvottelemalla ei ole saatu ratkaisua aikaan?

Neuvotteluita on käyty tiiviisti syyskuusta saakka. Työnantaja ei ole halunnut ymmärtää viestiämme työajanpidennyksestä ja palkoista. Neuvotteluihin on lisäksi vaikuttanut merkittävästi se, että työnantaja haluaa toteuttaa nk. vientimallin eli että kaikille aloille tulisi sama kustannuskatto riippumatta siitä, mikä on alan tosiasiallinen tilanne.

Ovatko toimenpiteet laillisia?

Toimenpiteet ovat täysin laillisia ja kaikilla sopimusten piirissä olevilla on velvollisuus osallistua niihin.

Onko minun osallistuttava toimiin?

Näillä aloilla ja määrätyissä yrityksissä työskentelevien on osallistuttava lakkoihin. Lakkoihin osallistuminen on osoitus työnantajan sanelua ja työehtoja heikentävää asennetta vastaan.

Rikkomalla lakkoa tuet työnantajan haluttomuutta uuden työehtosopimuksen tekemiseen reiluilla ehdoilla.

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle, että osallistun?

Ei tarvitse. YTN on hoitanut tarvittavat ilmoitukset valtakunnansovittelijalle sekä työnantajille. Lakkoon osallistuminen on laillinen oikeus, eikä työnantaja voi tai saa sitä estää.

Saanko palkkaa lakon ajalta?

Lakon ajalta ei makseta palkkaa. YTN maksaa lakkoavustusta 70 euroa/lakkopäivä (miinus verot) YTN-liittojen jäsenille, jotka ovat liittyneet jäseneksi ennen lakon alkamista ja jotka osallistuvat lakkoon.

Miten saan lakkoavustuksen?

Lakkoavustuksen saa YTN-liiton jäsen, joka osallistuu lakkoon.

Lakkoavustuksen saamiseksi pitää olla liittynyt liiton jäseneksi ennen lakon alkua. Lakkoavustusta ei makseta ennen jäsenmaksun maksamista.

Lakkoavustusta haetaan YTN:n lakkoavustusjärjestelmän kautta. Linkki järjestelmään lisätään tähän myöhemmin.

Vaikuttaako lakko vuosilomaani?

Lakon alkaminen ei keskeytä jo aloitettua vuosilomaa. Työnantajan on maksettava lomapalkka ja lomaraha normaalisti ennen loman alkamista. Jos lakko alkaa ennen sovittua vuosilomaa, on työntekijä lakossa ja loma siirtyy. Jos lakko ja ennalta ilmoitettu loma alkavat samana päivänä, työntekijä on vuosilomalla.

Lomaa ei voida määrätä alkavaksi lakon aikana.

Entä jos sairastun?

Jos sairastut ennen lakon alkamista, sinulle on maksettava sairausajan palkkaa myös lakon ajalta. Toimita tällöin välittömästi lääkärin- yms. todistukset työnantajallesi.

Jos taas sairastut lakon jo alettua, niin sairausajan palkkaa ei tarvitse maksaa lakkopäiviltä. Sinulla on sen sijaan oikeus sairausvakuutuksen päivärahaan.

Työnantaja uhkailee tai aikoo kerätä nimilistoja toimenpiteisiin osallistuvista. Mitä teen?

Uhkailuja listojen keräystä ei pidä hyväksyä. Työnantajalla ei ole oikeutta painostaa ketään olemaan osallistumatta työtaistelutoimenpiteisiin. Ole yhteydessä luottamushenkilöösi tai YTN:n päivystyspuhelimeen!

Uhkaukset ovat perusteettomia ja nimilistoja ei saa kerätä. Laillisiin työtaistelutoimiin osallistumisesta ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska niihin on täysi oikeus.

Mitä lakko tarkoittaa?

Lakon aikana ei tehdä työtä, ei työpaikalla tai sen ulkopuolella.

Lakkoon julistetaan nimenomaan työt, siksi lakko koskee kaikkia työpaikalla riippumatta heidän järjestäytymisestään.

Mikä on lakkovahti?

Lakkovahti on liiton jäsen, joka valvoo lakon toteutumista ja järjestystä lakon aikana.

Lakkovahdit hoitavat järjestystä lakossa olevan työpaikan edessä, jakavat lakkotiedotteita, ilmoittavat työpaikalle tuleville lakosta, seuraavat työnantajien toimenpiteitä sekä raportoivat lakkotoimikunnalle kuluttajien kommenteista ja mielialoista sekä mahdollista rikkureista ym.

Lakkovahdeilla ei ole oikeutta estää kenenkään pääsyä työpaikalle tai kokoontua luvatta työpaikan sisällä.

Voinko itse toimia lakkovahtina?

Totta kai. Ja se on jopa suotavaa. Voit toimia lakkovahtina myös sellaisen yrityksen ovilla, jossa et itse ole työssä. Jos lakkovahdin tehtävä kiinnostaa, ota yhteyttä päivystyspuhelimeemme!


Mistä saan lisätietoa tai vastauksen kysymyksiini?

Päivystyspuhelimemme palvelee ma-su klo 8-18 numerossa 040 352 3671 tai voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen lakko@ytn.fi.

Kootusti neuvottelutilanteesta tietoa löydät ytn.fi/neuvottelut sekä sosiaalisen median kanavistamme.
Twitter: @YTN_ry
Facebook:
@ylemmattoimihenkilot

Varmistathan myös, että yhteystietosi ja työpaikkatietosi ovat ajan tasalla oman liittosi jäsenrekisterissä!