Skip to content

Ylityökielto

YTN on antanut lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta noin kymmeneen teknologiateollisuuden sopimusalan yritykseen 1.–3. helmikuuta 2023. Lakon piirissä on noin 5 000 ylempää toimihenkilöä. Lakko toteutuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti, sillä sovittelu päättyi tuloksettomana 31.1.

Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloille on julistettu koko alaa koskevia työaikarajoituksia, kuten ylityökielto ja työasioissa vapaa-ajalla matkustamisen kielto, jotka ovat voimassa 18.1. alkaen ja jatkuvat toistaiseksi. Lue lisää aiheesta.

Julistimme 31.1.2023 uuden lakon valikoiduissa teknologiateollisuuden yrityksissä 15.–17. helmikuuta 2023.

Tietoa ylityö- ja vapaa-ajan matkustamisen kiellosta:

  • Kiellot ovat laillisia ja helposti noudatettavia, koska ylitöiden tekeminen ja vapaa-aikana matkustaminen edellyttää työaikalain mukaan aina työntekijän suostumusta.
  • Kiellot koskevat myös niitä henkilöitä, joiden palkka sisältää mahdolliset ylityöt ja työajan ulkopuolella matkustamiset. Tämä tarkoittaa, että kieltojen aikana työtä ja matkustamista tehdään vain säännöllisen työajan (henkilön työsopimuksen mukaan 7,5 tai 8 tuntia) puitteissa.
  • Ylempien toimihenkilöiden tulee pidättäytyä säännöllisessä, työsopimuksen mukaisessa, vuorokautisessa työajassa. Lisä- tai ylityötä ei siis saa tehdä ja työtä tehdään vain säännöllisenä työaikana.
  • Ylityö on ylityötä tekopaikasta tai korvaustavasta riippumatta. Lisätyötä on säännöllisen työajan (7,5 tai 8 h) ylittävä työ, joka ei vielä ole ylityötä. Lisätyön tekeminen on ylityökiellon piirissä eli lisätöitä ei tehdä.
  • Liukuvan työajan puitteissa on syytä pidättäytyä normaalissa, oman työsopimuksensa mukaisessa työpäivässä eli kieltojen aikana liukumia ei kerrytetä. Mikään ei kuitenkaan estä liukumien käyttämistä eli lyhyempää työpäivää voi tehdä.

Lisää tietoa, useimmin kysytyt kysymykset ja puhelinpäivystyksemme

Asiointipalvelu