Skip to content

Työsopimusmalli

Järjestöalalla jäsenemme työskentelevät usein ilman työehtosopimusten mukanaan tuomaa turvaa.

Työsopimuksella on tällöin erittäin tärkeä rooli työsuhteen ehtojen määrittelyssä. Olemme laatineet erityisesti järjestöissä työskenteleville sähköisen työsopimusmallin ohjeineen.

Tätä mallia kannattaa hyödyntää omissa työnhakutilanteissaan tarjoamalla sitä omana esityksenä sopimuspohjaksi työnantajalle tai käyttämällä sitä tarkistuslistana ja oppaana sovittavista asioista.

Järjestöalan työsopimusmalli