Skip to content

Sopivasti on tarpeeksi.

Hallituksemme asetti syyskuussa 2021 neuvotteluihin yleistasoiset tavoitteet, jotka ovat meille tärkeitä jokaisella sopimusalalla, myös ns. sopimuksettomilla aloilla.

Tutustu YTN-liittoihin ja liity jäseneksi: YTN-jäsenliitot

Seuraa ajankohtaista neuvottelutilannetta: Neuvottelut

#1 Ostovoiman on kasvettava

Sopimuksilla sovittavien palkankorotusten tulee ylittää ennakoitu inflaatio ja mahdolliset verotuksen muutokset. Korotusten tulee sisältää yleiskorotuselementti, jonka tulee olla selvästi suurempi kuin mahdollinen työnantajan jakama erä.

Työnantajan jakaman erän tulee olla selkeästi määritelty käyttötarkoituksen ja siitä saatavien tietojen suhteen. Korotusten jaolle on oltava sitova perälauta.

#2 Kunnon ehdot myös etätyöhön

Asiantuntijalla on oltava laaja oikeus ja mahdollisuus päättää työnsä tekemisen ajasta sekä paikasta. Työajan seurannan ja työajanjoustojen pitää olla yhtä lailla käytettävissä huolimatta työskentelypaikasta.

Sopimuksissa tulee vahvistaa työnantajan velvollisuus huolehtia etätyön vakuutusturva samalle tasolle kuin työpaikalla, huolehtia ergonomiasta, oikeus käyttää työnantajan välineitä ja määritellä työmatkojen alkaminen ja loppuminen. Työntekijälle tulee vahvistaa oikeus tehdä etätyötä omasta halustaan.

#3 Työaika kuuluu myös asiantuntijatyöhön

Työaikasaldojen hallintaa on vahvistettava. Kun työntekijän saldokertymä on täynnä, on työnantajan käytävä työntekijän kanssa keskustelu saldojen vähentämisestä ja siitä, että saldomaksimin ylittävää työtä ei tule tehdä.

Työajan enimmäismäärä laskettaessa on huomioitava kaikki työ huolimatta siitä, missä ja koska se on tehty. Jos käytetään ns. työaikaleikkureita on huolehdittava siitä, että saldon täyttyessä esihenkilö ja ylempi toimihenkilö käyvät keskustelun saldon saattamisesta saldorajan alle.

#4 Perhevapaat ajan tasalle

Perhevapaat on sopimuksissa uudistettava lainsäädännön hengen mukaisesti. Sukupuolittuneet termit on vaihdettava neutraaleihin ja molemmille vanhemmille tarjotaan yhdenvertainen oikeus samanpituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen.

Vahvennetaan oikeutta ja mahdollisuutta molemmille vanhemmille osa-aikaiseen vanhempainvapaan pitämiseen. Molempien vanhempien mahdollisuutta osallistua synnytystä edeltäviin hoitokäynteihin vahvennetaan.

Lapsen isovanhemmilla tulee olla oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen. Työsopimuslain tarkoittaman omaishoitovapaan tulee olla palkallista.

#5 Hyvinvointi ja sopiminen kunniaan

Asiantuntijatyön työhyvinvointia on vahvistettava työpaikoilla. Sopimuksiin haetaan määräystä erillisestä asiantuntijatyötä/ylempiä toimihenkilöitä koskevasta työhyvinvointiohjelmasta. Ohjelmassa voidaan esimerkiksi ottaa kantaa työaikajärjestelyjen, johtamis- ja esihenkilötyön ja työhön vaikuttamisen vaikutuksesta työhyvinvointiin.

Vapaa-ajalla työasioissa matkustaminen on korvattavaa.

Aidon työpaikkakohtaisen sopimisen mahdollisuuksia tulee vahvistaa vahventamalla luottojen suojaa sekä tiedonsaantia sopimusalalle sopivalla tavalla.

 

Lue myös artikkelimme tavoitteista täällä.
Tiedote: Työehtosopimusten jälkivaikutus on kiistaton

Lisätietoja tavoitteistamme:

Teemu Hankamäki, puheenjohtaja
p. 040 709 6681
teemu.hankamaki@ytn.fi

Petteri Oksa, neuvottelupäällikkö
p. 040 577 0644
petteri.oksa@ytn.fi

Asiointipalvelu