Skip to content

Sopivasti on tarpeeksi.

 

Palkankorotusten lisäksi toinen keskeinen tavoitteemme on perhevapaauudistuksen kirjaaminen työehtosopimuksiin.

Tutustu YTN-liittoihin ja liity jäseneksi: YTN-jäsenliitot

Seuraa ajankohtaista neuvottelutilannetta: Neuvottelut

Tavoitteitamme neuvotteluihin ja yleisesti asiantuntijoiden ja esihenkilöiden työolojen kehittämiseksi:

#1 Ostovoimasta on huolehdittava

Vuoden 2023 palkankorotuksista sovitaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Elinkustannukset kasvavat ja inflaatio kiihtyy.

Palkankorotuksiin on sisällyttävä yleiskorotuselementti, jonka on oltava selvästi suurempi kuin mahdollisen työnantajan jakaman erän.

Työnantajan jakaman erän on oltava selkeästi määritelty käyttötarkoituksen ja siitä saatavien tietojen suhteen. Korotusten jaolle on oltava sitova perälauta.

#2 Perhevapaat ajan tasalle

Perhevapaat on sopimuksissa uudistettava lainsäädännön hengen mukaisesti ja niistä on sovittava osana optiovuoden neuvotteluja.

Molemmille vanhemmille tarjotaan yhdenvertainen oikeus samanpituiseen, palkalliseen vanhempainvapaaseen. Synnyttävän vanhemman vapaan pituus ei saa lyhentyä, vaikka toisen vanhemman palkallista vapaata pidennetään vastaamaan lakimuutosta.

Molempien vanhempien mahdollisuutta osallistua synnytystä edeltäviin hoitokäynteihin vahvennetaan.

#3 Kunnon ehdot myös etätyöhön

Asiantuntijalla on oltava laaja oikeus ja mahdollisuus päättää työnsä tekemisen ajasta sekä paikasta. Työajan seurannan ja työajanjoustojen pitää olla yhtä lailla käytettävissä huolimatta työskentelypaikasta.

Sopimuksissa tulee vahvistaa työnantajan velvollisuus huolehtia etätyön vakuutusturva samalle tasolle kuin työpaikalla, huolehtia ergonomiasta, oikeus käyttää työnantajan välineitä ja määritellä työmatkojen alkaminen ja loppuminen. Työntekijälle tulee vahvistaa oikeus tehdä etätyötä omasta halustaan.

#4 Työaika kuuluu myös asiantuntijatyöhön

Työaikasaldojen hallintaa on vahvistettava. Kun työntekijän saldokertymä on täynnä, on työnantajan käytävä työntekijän kanssa keskustelu saldojen vähentämisestä ja siitä, että saldomaksimin ylittävää työtä ei tule tehdä.

Työajan enimmäismäärä laskettaessa on huomioitava kaikki työ huolimatta siitä, missä ja koska se on tehty. Jos käytetään ns. työaikaleikkureita on huolehdittava siitä, että saldon täyttyessä esihenkilö ja ylempi toimihenkilö käyvät keskustelun saldon saattamisesta saldorajan alle.

#5 Hyvinvointi ja sopiminen kunniaan

Asiantuntijatyön työhyvinvointia on vahvistettava työpaikoilla. Sopimuksiin haetaan määräystä erillisestä asiantuntijatyötä/ylempiä toimihenkilöitä koskevasta työhyvinvointiohjelmasta. Ohjelmassa voidaan esimerkiksi ottaa kantaa työaikajärjestelyjen, johtamis- ja esihenkilötyön ja työhön vaikuttamisen vaikutuksesta työhyvinvointiin.

Vapaa-ajalla työasioissa matkustaminen on korvattavaa.

Aidon työpaikkakohtaisen sopimisen mahdollisuuksia tulee vahvistaa vahventamalla luottojen suojaa sekä tiedonsaantia sopimusalalle sopivalla tavalla.

Lue myös artikkelimme: Teknologiateollisuuden neuvottelujen takaraja lähestyy

Lisätietoja tavoitteistamme:

Teemu Hankamäki, puheenjohtaja
p. 040 709 6681
teemu.hankamaki@ytn.fi

Petteri Oksa, neuvottelupäällikkö
p. 040 577 0644
petteri.oksa@ytn.fi

Asiointipalvelu