Skip to content

Keskusjärjestösopimus

kahden tai useamman palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestön välinen sopimus työmarkkinoiden osa-alueesta, esimerkiksi irtisanomissuojasta tai työsuojelusta.

Kaikki kysymykset

Asiointipalvelu