Skip to content

Solidaarinen palkkapolitiikka

pyritään korottamaan muita enemmän matalimpia palkkoja.

Kaikki kysymykset

Asiointipalvelu