Skip to content

Tilaajavastuu

työnantajan velvollisuus huolehtia, että alihankkijat noudattavat lakeja ja sopimuksia.

Kaikki kysymykset

Asiointipalvelu