Skip to content

Blogg: Oenighet är inte tvist

Publicerad

Kategorier
Nyckelord

Antalet högre tjänstemän på arbetsmarknaden är större än någonsin. Även förhandlingsorganisationen för högre tjänstemän är större än någonsin. Vi måste kunna reagera mer och mer på detta i vår verksamhet och intressebevakning: de högre tjänstemännens ställning på arbetsmarknaden ökar hela tiden, och därför blir vår roll inom intressebevakningen allt viktigare.

Ett anmärkningsvärt karaktärsdrag verkar höra samman med de högre tjänstemännens verksamhet på sina arbetsplatser. Vi är mycket mindre oense med arbetsgivarna. Officiellt verkar det i alla fall så. På alla områden finns det mycket få oenighetsmemorandum från våra förtroendemän, med vilka oenigheterna överförs till arbetsmarknadsparterna.

När jag lyssnar på förtroendemän och -personer är jag inte alls säker på om det beror på att vi skulle ha färre meningsskiljaktigheter. Men av någon anledning görs dessa inte ”officiella” med PM. Om det är frågan om att man upplever att man inte vill ta strid, är det beklagligt.

Ett oenighetsmemorandum är inte en tvist, utan ett sätt att ta hand om saken på ett processenligt sätt. Det gör det tydligt för parterna vad de är oense om.

Om det alltså råder oenighet om tolkningen av avtalen ska man inte tveka att ha annan åsikt. Om du inte får tillräcklig information i de lokala löneförhandlingarna eller om förtroenderollen på annat sätt ignoreras, bör man ta upp frågan med arbetsgivaren och, om det inte korrigeras, utarbeta ett oenighetsmemorandum. Annars kommer vi återigen att höra från arbetsgivarna att ni inte verkar ha några konflikter på fältet, eftersom det inte finns några meningsskiljaktigheter.

Om sakerna är i sin ordning är det mer än bra. Om det finns oenighet är det värt att ta itu med det. Jag är säker på att du kommer att få råd och hjälp från experterna i ditt eget YTN-förbund.

Oenighet är inte en tvist.

 

Petteri Oksa
Förhandlingschef vid YTN

Nyheter och pressmeddelanden

På Svenska
Asiointipalvelu