Skip to content

YTN:s verksamhet

YTN:s rätt att fatta beslut används av YTN:s möte och YTN:s styrelse är verkställande organ. YTN-förbunden utser sina företrädare till dem. YTN:s stadgar

Arbetsutskottet och Koordineringsgruppen (KRD) är styrelsens förberedande organ.

Beredningsgrupperna är sakkunniggrupper inom olika områden som består av YTN-förbundens aktörer.

Stödgruppens uppgift är att vara en sakkunniggrupp i frågor som gäller den egna branschen. Gruppen består av förtroendemän, kontaktpersoner och andra aktiva personer inom branschen.

På arbetsplatsnivån är företagsföreningar, förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och enskilda medlemmar intressebevakare.

De Högre Tjänstemännen YTN rf är en förhandlingsorganisation för den privata sektorn. YTN svarar för de Akava-anslutna högre tjänstemännens förhandlings- och avtalsverksamhet inom industrin samt inom affärs- och servicebranscherna.

På arbetsplatsen förhandlar förtroendemannen (förtroendeombud, YTN-kontaktperson) om förmånerna för de högre tjänstemännen. Förtroendemännens och företagsföreningarnas nätverk omfattar effektivt alla industri- och servicebranscher.

Du hittar mer information om arbetsmarknads- och förhandlingssystemet samt arbetslivets spelregler i Suomi.fi-tjänsten på finska, svenska och engelska: tyomarkkina-avain.fi

På Svenska
Asiointipalvelu