Skip to content

YTN:s verksamhet

YTN är en förbundssammanslutning med 19 Akavaförbund som medlemmar. Genom dem representerar vi 170 000 sakkunniga och chefer i olika branscher. YTN är samarbetsorganet för sina förbund. Förbunden sätter mål för verksamheten och följer upp att de uppnås. Medlemsföreningarna beslutar om YTN:s förvaltning.

Vi arbetar för ett bra arbetsliv för alla högre tjänstemän och sköter intressebevakning på arbetsmarknaden för våra medlemmar.

Våra viktigaste mål:

  • YTN är en synlig, känd, stark och effektiv arbetsmarknadsorganisation såväl för sina medlemmar som avtalsparterna och även det övriga samhället.
  • YTN är en pålitlig, kunnig och uppskattad kollektivavtalspart.
    På alla högre tjänstemän tillämpas bransch- eller företagsspecifika kollektivavtal som ingåtts av YTN. Löneförhöjningar och övriga villkor för anställningsförhållandet svarar mot medlemmarnas behov.
  • Goda förutsättningar har skapats för lokal förhandlings- och avtalsverksamhet som utgår från kollektivavtal.
  • YTN har ett omfattande lokalt nätverk av förtroendemän och företagsföreningar och har goda och aktuella kontakter till medlemmarna per avtalsområde. Förtroendemännen har en hög kompetensnivå.
  • YTN är internt starkt, engagerar sig i gemensamma mål och följer organisationsdemokrati.
  • Läs mer om vår strategi här. (på finska)

De högre tjänstemännens förtroendemannanätverk (kontaktperson, förtroendeombud) utgör grunden för avtalsområdesspecifikt intressebevakningsarbete (bakgrundsgrupparbete). Intressebevakning på den lokala nivån genomförs av företagsspecifika föreningar och förtroendemän. Förbundens professionella personal utgör YTN:s sakkunnigarbetsgrupper (beredningsgrupper). Läs mer om vår organisation.

Avtal

Inom Akava svarar vi för den privata sektorns avtalsverksamhet inom industrin och servicebranschen. Vi ingår kollektivavtal med Finlands Näringsliv EK:s medlemsförbund och ingår företagsspecifika avtal.

För närvarande har vi över 30 riksomfattande eller företagsspecifika kollektivavtal. I YTN:s avtal avtalas som komplettering till arbetsavtalslagen bland annat om lön för sjukdomstid, semesterpenning, familjeledigheter, flexibla arbetstider, möjligheter att spara semester, förtroendemannasystemet samt förhandlings- och medlingspraxis.