Skip to content

YTN:s verksamhet

De Högre Tjänstemännen YTN är Akavas förhandlingsorganisation för den privata sektorn. Vi svarar för de högre tjänstemännens förhandlings- och avtalsverksamhet inom den privata sektorn.

Vi ingår kollektivavtal på en nationell nivå med arbetsgivarförbund, och dessutom ingår vi även företagsspecifika avtal. Vi har som medlemmar 20 förbund genom vilka vi företräder nästan 178 000 experter och chefer inom olika branscher.

YTN är samarbetsorganet för sina förbund. Förbunden sätter mål för verksamheten och följer upp att de uppnås. Medlemsföreningarna beslutar om YTN:s förvaltning.

Vi agerar inom den privata sektorn för ett bra, rättvist, uppmuntrande och jämlikt arbetsliv för alla som arbetar i egenskap av expert, chef eller på ledningsnivå.

Våra strategiska val:

  • Vi är en initiativtagande föregångare inom reformen av hela arbetsmarknadssystemet och förhandlings- och avtalsverksamheten.
  • Vi förbättrar våra medlemmars lönesättning och arbetsvillkor.
  • Vår styrka ligger i ett täckande och kunnigt nätverk av personalrepresentanter som garanterar att vår intressebevakning lyckas.
  • Vi satsar starkt på medlemsrekrytering på arbetsplatser.
  • Vi är en effektiv förhandlings- och avtalspart i alla situationer och kan vid behov smidigt ändra vårt sätt att agera.
  • Vårt samarbete ger kraft och kostnadseffektivitet.
  • Läs mer om vår strategi här. (på finska)

De högre tjänstemännens förtroendemannanätverk (kontaktperson, förtroendeombud) utgör grunden för avtalsområdesspecifikt intressebevakningsarbete (bakgrundsgrupparbete). Intressebevakning på den lokala nivån genomförs av företagsspecifika föreningar och förtroendemän. Förbundens professionella personal utgör YTN:s sakkunnigarbetsgrupper (beredningsgrupper). Läs mer om vår organisation.

Avtal

Inom Akava svarar vi för den privata sektorns avtalsverksamhet inom industrin och servicebranschen. Vi ingår kollektivavtal med Finlands Näringsliv EK:s medlemsförbund och ingår företagsspecifika avtal.

För närvarande har vi över 30 riksomfattande eller företagsspecifika kollektivavtal. I YTN:s avtal avtalas som komplettering till arbetsavtalslagen bland annat om lön för sjukdomstid, semesterpenning, familjeledigheter, flexibla arbetstider, möjligheter att spara semester, förtroendemannasystemet samt förhandlings- och medlingspraxis.

 

På Svenska
Asiointipalvelu