Skip to content

De Högre Tjänstemännen YTN

YTN är Akavas förhandlingsorganisation för den privata sektorn. Vi svarar för de högre tjänstemännens förhandlings- och avtalsverksamhet inom den privata sektorn.

Vi ingår kollektivavtal på en nationell nivå med arbetsgivarförbund, och dessutom ingår vi även företagsspecifika avtal.

Kolla kollektivavtalet för din egen bransch

De Högre Tjänstemännen YTN

De Högre Tjänstemännen YTN

YTN är Akavas förhandlingsorganisation för den privata sektorn. Vi svarar för de högre tjänstemännens förhandlings- och avtalsverksamhet inom den privata sektorn.

Vi ingår kollektivavtal på en nationell nivå med arbetsgivarförbund, och dessutom ingår vi även företagsspecifika avtal. Vi har som medlemmar 20 förbund genom vilka vi företräder nästan 178 000 experter och chefer inom olika branscher.

Bekanta dig med YTN:s verksamhet

På Svenska
Asiointipalvelu