Skip to content

De Högre Tjänstemännen YTN

YTN svarar för de Akava-anslutna högre tjänstemännens avtalsverksamhet inom industrin samt inom servicebranscherna. YTN har slutit över 30 nationella och företagsspecifika kollektivavtal.

Kolla kollektivavtalet för din egen bransch

De Högre Tjänstemännen YTN

De Högre Tjänstemännen YTN

De Högre Tjänstemännen YTN är Akavas förhandlingsorganisation inom den privata sektorn. YTN svarar för de högre tjänstemännens avtalsverksamhet inom industrin samt inom servicebranscherna.

Bekanta dig med YTN:s verksamhet