Skip to content

Företagsföreningar

Vad är företagsföreningar och vad gör de?

Företagsföreningar är en del av de högre tjänstemännens intressebevakning, men de har även en viktig roll i att öka gemenskapen bland högre tjänstemän på arbetsplatsen. En företagsförening kan vara verksam på enhets-, företags- eller koncernnivå.

Företagsföreningarnas mål är att effektivisera den lokala intressebevakningen för högre tjänstemän. De utgör stöd och en sparrningspartner för förtroendemannen samt ordnar tillställningar och evenemang som intresserar deras medlemmar.

Företagsföreningarna kan även vara aktiva i att öka organisationsgraden genom att skaffa nya medlemmar till YTN-förbunden.

Till vad behövs företagsföreningar?
Lokal organisation av högre tjänstemän gör det lättare att sköta personalfrågor som gäller dem. Med hjälp av företagsföreningarna kan man behandla frågor som ska förhandlas på arbetsplatsen tillsammans jämlikt och öppet med hela personalgruppen.

Företagsföreningen företräder arbetsplatsens alla högre tjänstemän som hör till YTN:s medlemsförbund och är medlemmar i företagsföreningen. Om det på arbetsplatsen förutom en företagsförening även finns personalföreträdare för högre tjänstemän, är en företagsförening ett bra sätt att samla ihop företrädarnas erfarenheter och synpunkter till en helhet.

Då man får en bättre helhetsbild av företaget, kan man med hjälp av företagsföreningen ingå bättre avtal och genomföra en omfattande intressebevakning.

Då en företagsförening rekryterar en högre tjänsteman på företaget, lönar det sig för företagsföreningen samtidigt att se till att personen uppdaterar sina arbetsplats- och kontaktuppgifter i medlemsregistret i sitt eget förbund.

På Svenska
Asiointipalvelu