Skip to content

Yritysyhdistykset ja -kerhot

Työpaikan YTN:n jäsenliittojen jäsenet voivat toimia paremman työpaikan eteen yritysyhdistyksenä tai yrityskerhona. Me YTN:llä tuemme ja kannustamme aktiiviseen toimintaan työpaikoilla.

Mitä ovat yritysyhdistykset ja mitä ne tekevät?

Yritysyhdistykset ovat osa ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaa, mutta niillä on myös tärkeä rooli ylempien toimihenkilöiden yhteisöllisyyden lisäämisessä työpaikalla. Yritysyhdistys voi toimia yksikkö-, yritys- tai konsernitasolla.

Yritysyhdistysten tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden paikallisen edunvalvonnan tehostaminen. Ne toimivat luottamushenkilön tukena ja sparrauskumppanina sekä järjestävät jäsenistöään kiinnostavia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Yritysyhdistykset voivat toimia myös aktiivisesti järjestäytymisasteen nostamisessa hankkimalla uusia jäseniä YTN:n jäsenliittoihin.

Mihin yritysyhdistyksiä tarvitaan?

Paikallinen järjestäytyminen helpottaa ylempiä toimihenkilöitä koskevien henkilöstöasioiden hoitamista. Työpaikalla neuvoteltavia asioita voidaan käsitellä yhdessä tasa-arvoisesti ja avoimesti koko henkilöstöryhmän kesken yritysyhdistysten avulla.

Yritysyhdistys edustaa työpaikan kaikkia ylempiä toimihenkilöitä, jotka kuuluvat YTN:n jäsenliittoihin ja ovat yritysyhdistyksen jäseniä. Jos työpaikalla on yritysyhdistyksen lisäksi ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajia, on yritysyhdistys hyvä keino koota edustajien kokemukset ja näkemykset yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kun yrityksestä saadaan parempi kokonaiskuva, voidaan yritysyhdistyksen avulla tehdä parempia sopimuksia ja toteuttaa kattavaa edunvalvontaa.

Kun yritysyhdistys rekrytoi riveihinsä uuden ylemmän toimihenkilön, kannattaa samalla huolehtia siitä, että henkilö päivittää työpaikka- ja yhteystietonsa oman liittonsa jäsenrekisteriin.

Mikä on yrityskerho?

Työpaikalla voi toimia yrityskerho, jos yritysyhdistyksen perustaminen ei ole ajankohtaista. Yrityskerho toimii rekisteröitymättömänä yhdistyksenä. Tällöin toiminta on kevyempää ja vapaamuotoisempaa. Rekisteröitymättömällä yhdistyksellä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta avata tiliä yhdistyksen nimiin tai olla allekirjoittava osapuoli.

Yrityskerhon voivat muodostaa esimerkiksi työpaikan henkilöstöedustajat tai muut aktiivit yhdessä. Toiminta ei tällöin ole yhden henkilön toteuttamaa tai nimissä, vaan mahdollistaa työpaikan yhteisen toiminnan yhteisen yrityskerhon muodossa. Toiminnan on tarkoitus olla vapaamuotoista. Tuemme toimintaa nimeämällä yrityskerholle kummin sekä tuemme yrityskerhon tilaisuuksia.

Yrityskerhon toiminta rekisteröitymättömänä yhdistyksenä

Yhdistystoimintaa voi toteuttaa ilman rekisteröitymistä yhdistykseksi. Koska yrityskerho ei ole yhdistys, ei sen ole mahdollista avata tiliä tai olla allekirjoittava osapuoli, mutta sen ei myöskään tarvitse toteuttaa yhdistyslain mukaisia velvoitteita (ilmoitukset yhdistysrekisteriin, vuosikokoukset jne.).

Yrityskerho on työpaikalla työskentelevien YTN:n jäsenliittojen jäsenten kerho, eli toiminta ja tilaisuudet suunnataan ensisijaisesti heille. Lisäksi voidaan toteuttaa järjestäytymistä tukevaa toimintaa ja tilaisuuksia.

Toiminnan on hyvä painottua edunvalvonnalliseen kouluttamiseen ja keskusteluun. Yrityskerholla ei ole neuvottelijaroolia eikä se voi kerätä jäsenmaksua tai pääsymaksuja. Viestintää yrityskerhon tilaisuuksista ja toiminnasta voidaan toteuttaa ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajilla käytettävissä olevilla viestintäkanavilla.

Lisätietoa yritysyhdistyksen ja yrityskerhon perustamisesta löydät täältä.

Oletko kiinnostunut työpaikkatoiminnasta? Ole yhteydessä yry@ytn.fi

Mitä eroa on yritysyhdistyksellä ja yrityskerholla?

Yritysyhdistys on yhdistysrekisteriin rekisteröitynyt virallinen rekisteröity yhdistys (ry), joka on oikeuskelpoinen, eli se voi avata nimiinsä pankkitilin ja toimia allekirjoittajana.

Yrityskerho on rekisteröitymätön yhdistys, joka toimii vapaamuotoisesti ja ilman rekisteröitymistä eikä voi avata pankkitiliä nimiinsä tai toimia allekirjoittajana.

Asiointipalvelu