Skip to content

Yritysyhdistykset

Työpaikan YTN jäsenliittojen jäsenet voivat toimia paremman työpaikan eteen yritysyhdistyksenä tai yrityskerhona. YTN tukee ja kannustaa aktiiviseen toimintaan työpaikoilla.

Mitä ovat yritysyhdistykset ja mitä ne tekevät?

Yritysyhdistykset ovat osa ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaa, mutta niillä on myös tärkeä rooli ylempien toimihenkilöiden yhteisöllisyyden lisäämisessä työpaikalla. Yritysyhdistys voi toimia yksikkö-, yritys- tai konsernitasolla.

Yritysyhdistysten tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden paikallisen edunvalvonnan tehostaminen. Ne toimivat luottamusmiehen tukena ja sparrauskumppanina sekä järjestävät jäsenistöään kiinnostavia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Yritysyhdistykset voivat toimia myös aktiivisesti järjestäytymisasteen nostamisessa hankkimalla uusia jäseniä YTN-liittoihin.

Mihin yritysyhdistyksiä tarvitaan?

Ylempien toimihenkilöiden paikallinen järjestäytyminen helpottaa heitä koskevien henkilöstöasioiden hoitamista. Yritysyhdistysten avulla työpaikalla neuvoteltavia asioita voidaan käsitellä yhdessä tasa-arvoisesti ja avoimesti koko henkilöstöryhmän kesken.

Yritysyhdistys edustaa työpaikan kaikkia ylempiä toimihenkilöitä, jotka kuuluvat YTN:n jäsenliittoihin ja ovat yritysyhdistyksen jäseniä. Jos työpaikalla on yritysyhdistyksen lisäksi ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajia, on yritysyhdistys hyvä keino koota edustajien kokemukset ja näkemykset yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kun yrityksestä saadaan parempi kokonaiskuva, voidaan yritysyhdistyksen avulla tehdä parempia sopimuksia ja toteuttaa kattavaa edunvalvontaa.

Kun yritysyhdistys rekrytoi riveihinsä yrityksen uuden ylemmän toimihenkilön, kannattaa yritysyhdistyksen samalla huolehtia siitä, että henkilö päivittää työpaikka- ja yhteystietonsa oman liittonsa jäsenrekisteriin.

Yrityskerho

Työpaikalla voi toimia yrityskerho, mikäli yritysyhdistyksen perustaminen ei ole ajankohtaista. Yrityskerho toimii rekisteröitymättömänä yhdistyksenä. Tällöin toiminta on kevyempää ja vapaamuotoisempaa. Rekisteröitymättömällä yhdistyksellä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta avata tiliä yhdistyksen nimiin, tai olla allekirjoittava osapuoli.

Yrityskerhon voivat muodostaa esimerkiksi työpaikan henkilöstöedustajat tai muut aktiivit yhdessä. Tällöin toiminta ei ole yhden henkilön toteuttamaa tai nimissä, vaan mahdollistaa työpaikan yhteisen toiminnan yhteisen yrityskerhon muodossa. Toiminnan on tarkoitus olla vapaamuotoista, jota YTN tukee nimeämällä yrityskerholle kummin sekä mahdollistamalla tuen kerhon tilaisuuksille.

Toiminta rekisteröitymättömänä yhdistyksenä

Yhdistystoimintaa voi toteuttaa ilman rekisteröitymistä yhdistykseksi. Koska yrityskerho ei ole yhdistys, ei sen ole mahdollista avata tiliä tai olla allekirjoittava osapuoli, mutta sen ei myöskään tarvitse toteuttaa yhdistyslain mukaisia velvoitteita (ilmoitukset yhdistysrekisteriin, vuosikokoukset, jne.). Yhdistyksen nimissä oleva tili on edellytys sille, että YTN maksaa suoraa tukea yritysyhdistykselle.

Yrityskerho on työpaikalla työskentelevien YTN jäsenliittojen jäsenten kerho, eli toiminta ja tilaisuudet suunnataan ensisijaisesti heille. Lisäksi voidaan toteuttaa järjestäytymistä tukevaa toimintaa ja tilaisuuksia. Yrityskerho ei kerää jäseniä itselleen, vaan sen toimintaa toteuttavat aktiivit. Toiminnan on hyvä painottua edunvalvonnalliseen kouluttamiseen ja keskusteluun. Yrityskerholla ei ole neuvottelijaroolia. Yritysyhdistys ei voi kerätä jäsenmaksua tai pääsymaksuja. Viestintää yrityskerhon tilaisuuksista ja toiminnasta voidaan toteuttaa ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajilla käytettävissä olevilla viestintäkanavilla.

Lisätietoa yritysyhdistyksen ja yrityskerhon perustamisesta täältä.

Kiinnostunut työpaikkatoiminnasta? Ole yhteydessä yry@ytn.fi

Mitä eroa on yritysyhdistyksellä ja yrityskerholla? Yritysyhdistys on yhdistysrekisteriin rekisteröitynyt virallinen rekisteröity yhdistys (ry), joka on oikeuskelpoinen, eli voi avata nimiinsä pankkitilin ja toimia allekirjoittajana. Yrityskerho on rekisteröitymätön yhdistys, joka toimii vapaamuotoisesti ja ilman rekisteröitymistä, eikä näin ollen voi avata pankkitiliä nimiinsä tai toimia allekirjoittajana.