Skip to content

Yritysyhdistykset

Mitä ovat yritysyhdistykset ja mitä ne tekevät?

Yritysyhdistykset ovat osa ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaa, mutta niillä on myös tärkeä rooli ylempien toimihenkilöiden yhteisöllisyyden lisäämisessä työpaikalla. Yritysyhdistys voi toimia yksikkö-, yritys- tai konsernitasolla.

Yritysyhdistysten tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden paikallisen edunvalvonnan tehostaminen. Ne toimivat luottamusmiehen tukena ja sparrauskumppanina sekä järjestävät jäsenistöään kiinnostavia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Yritysyhdistykset voivat toimia myös aktiivisesti järjestäytymisasteen nostamisessa hankkimalla uusia jäseniä YTN-liittoihin.

Mihin yritysyhdistyksiä tarvitaan?

Ylempien toimihenkilöiden paikallinen järjestäytyminen helpottaa heitä koskevien henkilöstöasioiden hoitamista. Yritysyhdistysten avulla työpaikalla neuvoteltavia asioita voidaan käsitellä yhdessä tasa-arvoisesti ja avoimesti koko henkilöstöryhmän kesken.

Yritysyhdistys edustaa työpaikan kaikkia ylempiä toimihenkilöitä, jotka kuuluvat YTN:n jäsenliittoihin ja ovat yritysyhdistyksen jäseniä. Jos työpaikalla on yritysyhdistyksen lisäksi ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajia, on yritysyhdistys hyvä keino koota edustajien kokemukset ja näkemykset yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kun yrityksestä saadaan parempi kokonaiskuva, voidaan yritysyhdistyksen avulla tehdä parempia sopimuksia ja toteuttaa kattavaa edunvalvontaa.

Kun yritysyhdistys rekrytoi riveihinsä yrityksen uuden ylemmän toimihenkilön, kannattaa yritysyhdistyksen samalla huolehtia siitä, että henkilö päivittää työpaikka- ja yhteystietonsa oman liittonsa jäsenrekisteriin.