Skip to content

Luottamusmiehet

Ylempien toimihenkilöiden paikallisen tason edunvalvonta perustuu pääsääntöisesti henkilökohtaiseen neuvotteluun ja sopimiseen.

Ylempien toimihenkilöiden paikallistason edustaja voi olla:

  • YTN:n solmiman työehtosopimuksen mukainen luottamusmies tai yhteyshenkilö
  • työsopimuslain tarkoittama luottamusvaltuutettu
  • YTN:n solmiman Perussopimuksen mukainen yhteyshenkilö

1. Luottamusmies (yhteyshenkilö) edustaa työpaikan ylempiä toimihenkilöitä kaikissa työsuhdeasioissa sekä työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hänellä on myös oikeus tehdä työehtosopimuksen puitteissa paikallisia sopimuksia, jotka sitovat työpaikan ylempiä toimihenkilöitä. Työehtosopimusten mukaan luottamusmiehen tulee olla järjestäytynyt YTN-liittoon.

2. Luottamusvaltuutetun tehtäväkenttään kuuluvat työlainsäädännössä säädetyt luottamusmiesten normaalisti hoitamat työntekijöiden edustajan tehtävät. Lisäksi työntekijät voivat erikseen enemmistöpäätöksin valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä valtuutuksessa määrätyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa. Valtuutus on aina annettava erikseen. Vastaavaa erillistä valtuutusta ei sen sijaan tarvita, kun Perussopimuksen mukainen yhteyshenkilö edustaa ylempiä toimihenkilöitä.

3. Perussopimuksen perusteella valitut yhteyshenkilöt toimivat työpaikan ylempiä toimihenkilöitä yhteisesti koskevissa työsuhdeasioissa ylempien toimihenkilöiden edustajina. He voivat toimia myös yksittäistä työsuhdetta koskevassa kysymyksessä ylemmän toimihenkilön edustajina, mutta tällöin tarvitaan ylemmän toimihenkilön erillinen valtuutus. Samanlaisen valtuutuksen he tarvitsevat myös paikallisten sopimusten tekoon. Suositamme, että Perussopimuksen mukainen yhteyshenkilö valitaan aina samalla työsopimuslain mukaiseksi luottamusvaltuutetuksi. Näin mahdollistetaan joustavampi paikallinen neuvottelu ja varmistetaan neuvottelijan tuekseen tarvitsema laajennettu irtisanomissuoja. Yksityiskohtaiset menettelytavat on syytä tarkistaa sopimusalan vastaavalta asiamieheltä.

Henkilöstöedustajan valinta edessä?

Oletko järjestämässä työpaikallasi henkilöstöedustajan valintaa, mutta et tiedä miten? Tutustu ohjeeseemme, miten järjestät sähköiset vaalit.

Asiointipalvelu