Skip to content

Hallitusohjelmatavoitteet

Meille on tärkeää, että seuraavalla hallituskaudella

 • Kilpailukieltojen käyttöä selvästi rajoitetaan ja kilpailukieltoajalta on aina maksettava palkan suuruinen kompensaatio. Työmarkkinoiden joustavuutta ja työvoiman liikkuvuutta heikentää niiden laaja, perusteeton käyttö ylempien toimihenkilöiden työsuhteissa.
 • Yhteistoimintalaki uudistetaan. Osapuolien välinen neuvotteluasetelma on tasa-arvoinen ja neuvotteluprosessissa toteutuu henkilöstön aito vuorovaikutus. Henkilöstön edustusta, osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan.
 • Perhevapaajärjestelmä uudistetaan. Keskeiset periaatteet uudistukselle ovat parempi työelämän tasa-arvo, miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa hyvä ja palkitseva työura, perhevastuun tasainen jakaminen, etuusjärjestelmän joustavoittaminen sekä työn ja perheen joustava yhteensovittaminen.

Ylemmillä toimihenkilöillä on halu ja kyky uudistaa työelämää. Työelämän, osaamisen ja sosiaaliturvan kehittämiseksi esitämme

 • Työelämän lainvalmistelua tehdään kolmikantaisesti. Se tuo työmarkkinoille jatkuvuutta sekä ennakoitavuutta, mikä on Suomelle merkittävä kilpailutekijä.
 • Ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmä tunnustetaan kaikessa lainsäädännössä ja sopimustoiminnassa.
 • Säädetään laki työelämän ryhmäkanteesta, jossa ammattiliitto voi laittaa kanteen vireille jäsenensä puolesta. Sillä voidaan puuttua harmaaseen talouteen ja pienentää työntekijöiden taloudellista riskiä oikeudenkäyntien osalta.
 • Luodaan osaamistilijärjestelmä, jolla vahvistetaan jokaisen työikäisen mahdollisuuksia huolehtia osaamisestaan nopeasti muuttuvassa työelämässä. Osaamistili toteutetaan yksilön, työnantajan ja yhteiskunnan rahoittaman vakuutuspohjaisen tilimallin kautta. Uudenlaisella rahoituksella tuetaan koulutuksen kysyntälähtöisyyttä, joustavuutta ja monimuotoisuutta sekä laajennetaan koulutuksen rahoituspohjaa.
 • Sosiaaliturvan uudistamisessa huomioidaan riittävä ansiosidonnainen turva, joka luo turvaverkon työttömäksi joutuvalle. Samalla mahdollistetaan tukien automatisointi kansallisen tulorekisterin avulla.
 • Palkansaajan, yrittäjän ja osa-aikaisen yrittäjän roolien välillä siirtyvä henkilö on kattavan sosiaaliturvan piirissä. Työelämässä liikkuminen eri roolien välillä lisääntyy ja on huolehdittava siitä, että siirtymät ovat vaivattomia ja omaehtoisia.
 • Toteutetaan laajapohjainen kansallinen ohjelma häirinnän sekä sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi työelämästä.
 • Valtakunnansovittelijan valinta muutetaan valtion virkamieslain mukaiseksi.

Lataa tästä käyttöösi hallitusohjelmatavoitteemme:
YTN hallitusohjelmatavoitteet 2019

Asiointipalvelu