Skip to content

Toimiminen luottamusvaltuutettuna

Onko sinulla ajatuksia, miten työpaikkaasi voitaisiin kehittää? Luottamusvaltuutettu varmistaa, että asiantuntijoiden ääni kuuluu päätöksenteossa. Tutustu, miten sinä voit vaikuttaa.


Työpaikoilla, joissa ei ole työehtosopimusta, ei voida myöskään valita luottamusmiestä. Työsopimuslaki takaa kuitenkin myös työehtosopimuksen piiriin kuulumattomissa yrityksissä henkilöstön edustuksen: näissä yrityksissä ylemmät toimihenkilöt voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Yleensä luottamusvaltuutettu valitaankin henkilöstöryhmittäin.

Luottamusvaltuutettu toimii henkilöstön edustajana erilaisissa työsuhdetta koskevissa asioissa ja neuvotteluissa. Lisäksi hän osallistuu aktiivisesti työpaikkansa kehittämiseen. Luottamusvaltuutettu voi tehdä sopimuksia vain kutakin asiaa varten erikseen annetulla valtuutuksella. Käytännössä luottamusvaltuutettu usein neuvottelee työnantajan kanssa ”raamisopimuksen”, jonka jokainen yksittäinen työntekijä joko hyväksyy tai ei hyväksy osaksi työsuhteensa ehtoja.

Suosittelemme, että luottamusvaltuutettu sekä varaluottamusvaltuutettu valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi suosittelemme, että luottamusvaltuutetun, varaluottamusvaltuutetun ja työnantajan välillä tehdään kirjallinen sopimus henkilöstöedustustehtävästä. Saat apua sopimuksen tekemiseen sopimusalasi vastuulliselta asiamieheltä.

Miksi luottamusvaltuutettu kannattaa valita?

Luottamusvaltuutetun valitseminen on sekä työntekijöiden että työnantajan etu. Luottamusvaltuutetun valinta voi edistää työpaikan kehittämistä, kun työntekijät tietävät, kenen puoleen kääntyä, jos he haluavat edistää jotakin asiaa. Lisäksi työnantaja tietää, keneen olla yhteydessä, jos haluaa kuulla henkilöstön mielipidettä tietyssä asiassa. Luottamusvaltuutettu kokoaa henkilöstön ajatukset yhteen ja viestittää ne työnantajalle.

Luottamusvaltuutetun valinta takaa sen, että yhdenkään työntekijän ei tarvitse jäädä yksin. Luottamusvaltuutettu auttaa sekä yksittäisiä työntekijöitä että isompia ryhmiä työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Miten luottamusvaltuutettu valitaan?

Luottamusvaltuutetuksi ja varaluottamusvaltuutetuksi voidaan valita henkilöt, jotka työskentelevät ylempinä toimihenkilöinä yrityksessä. Laissa ei määritellä, miten luottamusvaltuutettu valitaan.

Suosittelemme, että luottamusvaltuutetun valinta hoidetaan valintakokouksessa. Ennen valintakokousta tulee henkilöstöstä löytyä aktiivinen työntekijä, joka alkaa järjestää valintaa. Hän laittaa kutsun valintakokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu lähetetään kaikille niille työntekijöille, joita valittava luottamusvaltuutettu tulevaisuudessa edustaa.

Valintakokouksessa luottamusvaltuutetuksi haluavat esittäytyvät ja tarvittaessa kokouksessa äänestetään, kuka valitaan luottamusvaltuutetuksi ja kuka varaluottamusvaltuutetuksi. Suosittelemme, että äänestys toteutetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Jos ehdokkaita on molempiin pesteihin vain yksi, heidät valitaan suoraan.

Äänestys voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tämä voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun yrityksessä on toimipisteitä ympäri Suomen. Tutustu ohjeeseemme sähköisten vaalien järjestämisestä.

Riippumatta siitä, suoritetaanko valinta fyysisenä kokouksena vai sähköisesti, tulee valintakokouksesta tehdä pöytäkirja. Kun luottamusvaltuutetun ja varaluottamusvaltuutetun valinta on suoritettu, on tärkeää ilmoittaa siitä sekä työnantajalle että YTN:ään. Työnantajalle toimitetaan kirjallinen ilmoitus henkilöstöedustajien valinnasta. Valitut henkilöstöedustajat käyvät myös rekisteröitymässä YTN:n asiointipalveluun, jotta he saavat jatkossa tietoa henkilöstöedustajien koulutuksista ja muista tärkeistä asioista.

Autamme, jos jokin luottamusvaltuutetun valinnassa mietityttää. Saat apua luottamusvaltuutetun valinnassa YTN-sopimusalasi asiantuntijoilta. Pohtikaa myös, voisiko yritysyhdistys toimia työpaikallanne.

Muista aina ilmoittaa luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun ja YTN-yhteyshenkilön valinnasta YTN:lle sekä työnantajallesi.

Asiointipalvelu