Skip to content

Linkkejä

Lisätietoa, linkkejä ja vinkkejä

Ilmoitukset rekistereihin
• Ilmoita työsuojeluvaltuutettujen yhteystiedot YTN:n henkilöstöedustajarekisteriin.
• Tarkista, että työnantajasi on ilmoittanut työsuojeluhenkilöstön Työturvallisuuskeskuksen rekisteriin.

Yleistä tietoa työsuojelusta

Työterveyslaitos TTL
Työturvallisuuskeskus TTK
Työsuojeluhallinto
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-OSHA

Käytännön apua
Työaikojen haitallinen kuormitus YTN-ohje
Sykettä työhön
TJS Opintokeskus työsuojelu
Työhyvinvointikortti
Malli työsuojelun toimintaohjelmasta
Toimialakohtainen työsuojelu
Riskien arviointi työpaikoilla -työkirja (pdf)
Mobiilin, monipaikkaisen työn hyvinvointikartoitus (pdf)

Koulutusta
Peruskoulutus Työturvallisuuskeskus
• YTN:n syventävä ja yleinen työsuojelukoulutus

Julkaisuja
Työturvallisuuskeskuksen julkaisut
TELMA Työelämän kehittämisen erikoislehti

Keskeinen lainsäädäntö
Työturvallisuuslaki
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
Työaikalaki

Asiointipalvelu