Skip to content

EWC-toiminta

Työntekijöiden ja työnantajien yhteistyö monikansallisissa yrityksissä

EWC (European Works Council) mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen työtään koskeviin päätöksiin. Osallistumalla EWC-toimintaan yrityksessäsi voit saada tietoa, kansainvälisiä kontakteja ja oppia liiketoiminta-ajattelua.

Euroopan laajuisesti EWC-toiminnan piirissä on yli tuhat yritystä, joissa työskentelee 15 miljoonaa henkilöä. EWC-edustajia on yli 20 000. Suomessa toimivista yrityksistä EWC-toiminnan piirissä on yli 210 yritystä, joista 60 yrityksellä on pääkonttori Suomessa. Suomessa EWC-edustajia on yli 600.

Onko sinun yrityksessäsi jo eurooppalainen yritysneuvosto?

EU-direktiiviin perustuvaa EWC-toimintaa määrittelee Suomessa yt-laki ja EWC-laki. EWC pitää perustaa, jos yrityksellä on vähintään 1000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa. Jos yrityksessäsi on eurooppalainen yritysneuvosto, voit YTN:n jäsenliiton jäsenenä osallistua EWC-koulutuksiin ja seminaareihin. Mikäli yrityksesi ei vielä ole EWC-toiminnan piirissä, mutta täyttää toiminnalle asetetut vaatimukset, ota yhteys TEK:n Daniel Valtakariin.

Aloitteen EWC-toiminnan käynnistämiseksi voi tehdä henkilöstö tai yrityksen johto. Henkilöstön aloite edellyttää pyyntöä kahdesta eri maasta ja yhteensä 100 työntekijän tukea näistä maista.

EWC:n perustaminen yritykseen

YTN:n jäsenliitot panostavat vahvasti EWC-toimintaan ja ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaan Euroopassa. Vaikutamme mm. direktiivien ja lakien valmisteluun sekä olemme mukana yritysten EWC-toiminnassa.

Yhteistoiminnasta tehdään sopimus. Siinä johto ja yritysneuvosto neuvottelevat yhteiset pelisäännöt. Henkilöstöä edustaa neuvotteluissa erityinen neuvotteluelin, SNB.

Yritysneuvosto koostuu henkilöstön edustajista, jotka on valittu joka EU/ETA-maasta, jossa yrityksellä on työntekijöitä. EWC-edustajilla on samankaltaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla kunkin maan lain mukaan.

Yritysneuvostossa kuullaan henkilöstöä asioista, joita yrityksessä on tapahtumassa tai joita suunnitellaan.

YTN EWC -keskusteluissa ajankohtaiset teemat agendalla

Vuoden 2020 pandemia muutti monia asioita, kuten YTN:n EWC-koulutuksen. Jotta voimme puhua ja jakaa kokemuksia EWC-asiasta, muutimme formaattia loppuvuodesta 2020. Uusi formaatti on YTN EWC -keskustelut, jonka toteutamme pelkästään etänä Teams-yhteydellä.

YTN EWC -keskustelut mahdollistavat ajankohtaisista EWC-asioista puhumisen ja kokemusten vaihdon lyhyempien, noin 3 tunnin tilaisuuksien yhteydessä. Aiemmasta poiketen tilaisuuksissa on nyt yksi pääteema. Alussa on toki esittäytymisemme kuulumisineen, joihin annamme yhdessä kommenttimme ja palautteemme.

Vuonna 2021 järjestämme ainakin kaksi tapahtumaa ennen kesää ja kaksi kesän jälkeen. Tarvittaessa voimme järjestää tilaisuuksia useampikin. Katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu ja edetään sen mukaan. Myös tulevat keskustelutilaisuudet toteutetaan ainoastaan etätapahtumina.

Etätapahtuman lisäetu on myös, että se vie vähemmän aikaa ja osallistuminen helpottuu. Teemaehdotuksia voit lähettää osoitteella Daniel@tek.fi .

Tapahtumien materiaalit jaetaan ilmoittautuneille ja niille, joiden sähköposti on tiedossa. Materiaalit ovat kaikkien saatavilla YTN:n EWC-sivulla.

14.4.2021 YTN-EWC-tilaisuuden kalvot, puhuja ja aihe: Birte Dedden, UNI Europa ICTS: UNI Europa – your voice in Europe

EU:ssa tapahtuu paljon

EU:ssa tapahtuu paljon myös vuonna 2021. Ihmisoikeuksilla ja henkilöstön osallistumisella päätöksentekoon on erityinen painotus. Tutustu ajankohtaiseen valmisteluun ja mielipiteen muodostukseen:

ETUC Position for a European directive on mandatory Human Rights due diligence and responsible business conduct

Due Diligence ei saa olla vain menneiden aikojen kovaa bisnestä koskeva toiminto. Nyky-yhteiskunnassa myös ihmiset on huomioitava. Lue lisää tästä.

ETUC Position on a new EU framework on information, consultation and board-level representation for European company forms and for companies making use of EU company law instruments enabling company mobility

Työelämässä tarvitaan enemmän työpaikkatason demokratiaa. Lue lisää tästä.

Board-level employee representation (Participation)

Lue henkilöstön hallintoedustuksesta tästä.

A better world with more democracy at work

Lisätietoa ja asiaa koskien poliittista vapautta ja demokratiaa kytkeytyen työpaikkatason osallistumisoikeuteen. Lue lisää tästä.

Korona ja työelämä EU:ssa

Benchmarking Working Europe 2020
Covid-19 and the world of work: the impact of a pandemic

Lue Covid-19 tilanteesta ja työelämästä Euroopassa tästä. Linkin takaa löydät lisää asiasta ja julkaisuja.

Tutustu myös: www.benchmarking2020.eu

A virus is haunting Europe. And it could strike again. This year’s 20th anniversary issue of our flagship publication Benchmarking Working Europe brings to a growing audience of trade unionists, industrial relations specialists and policymakers a simple warning: beside SARS-CoV-2, the virus that has caused the Covid-19 pandemic and thrown Europe’s economies into a sudden and profound recession, ‘austerity’ is the other nefarious agent from which workers, and Europe as a whole, need to be protected in the challenging months and years ahead. At this point in time, a new wave of austerity could not only undermine the post-Covid recovery, but it could also fundamentally undermine the European social and economic integration project.

Social policy in the European Union: state of play 2020
Facing the pandemic

Lue Covid-19 tilanteesta ja työelämästä Euroopassa tästä. Linkin takaa löydät lisää asiasta ja julkaisuja.

All chapters of Social policy in the EU: state of play 2020 consider the consequences of the unfolding public health crisis. Covid‑19’s hijacking of the book had important implications for the contributors, whom we asked not only to analyse key developments in the EU social agenda during 2019 but also to describe the initial Covid‑19-driven EU and domestic policies between January and July 2020, thereby pushing forward the book’s time horizon by six months.

The European Social Observatory (OSE) has again worked closely with the European Trade Union Institute (ETUI) and renowned external scholars to draw up this year’s edition of the book. Through this collaborative publication, we aim to contribute to the debate between policymakers, social stakeholders and the research community, while providing accessible information and analysis for practitioners and students of European integration. This year’s Bilan social in many ways complements the 20th-anniversary issue of the ETUI’s Benchmarking Working Europe, which provides a state-of-the-art analysis of the impact of the pandemic on the world of work.

Tutkimus EWC-toiminnan merkityksestä ja hyödystä yrityksille

Vuonna 2016 järjestetyssä BusinessEuropen seminaarissa esiteltiin samaisen työnantajajärjestön tilaama tutkimus EWC-toiminnasta, sen merkityksestä ja kustannuksista yrityksille. Tutkimuksesta tehty esitys on julkinen ja tutustumisen arvoinen. Löydät sen täältä.

Seminaarin loppuraportti ”PERMEWC Final Conference Leuven, 13 May 2016: European Works Councils on the Move: Management Perspectives on the Development of a Transnational Institution for Social Dialogue” kannattaa myös lukea. Sen löydät täältä.

Asiointipalvelu