Skip to content

EWC-toiminta

Työntekijöiden ja työnantajien yhteistyö monikansallisissa yrityksissä

EWC (European Works Council) mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen työtään koskeviin päätöksiin. Osallistumalla EWC-toimintaan yrityksessäsi voit saada tietoa, kansainvälisiä kontakteja ja oppia liiketoiminta-ajattelua.

Euroopan laajuisesti EWC-toiminnan piirissä on yli tuhat yritystä, joissa työskentelee 15 miljoonaa henkilöä. EWC-edustajia on yli 20 000. Suomessa toimivista yrityksistä EWC-toiminnan piirissä on yli 210 yritystä, joista 60 yrityksellä on pääkonttori Suomessa. Suomessa EWC-edustajia on yli 600.

Onko sinun yrityksessäsi jo eurooppalainen yritysneuvosto?

EU-direktiiviin perustuvaa EWC-toimintaa määrittelee Suomessa yt-laki ja EWC-laki. EWC pitää perustaa, jos yrityksellä on vähintään 1000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa. Jos yrityksessäsi on eurooppalainen yritysneuvosto, voit YTN:n jäsenliiton jäsenenä osallistua EWC-koulutuksiin ja seminaareihin. Mikäli yrityksesi ei vielä ole EWC-toiminnan piirissä, mutta täyttää toiminnalle asetetut vaatimukset, ota yhteys TEK:n Daniel Valtakariin.

Aloitteen EWC-toiminnan käynnistämiseksi voi tehdä henkilöstö tai yrityksen johto. Henkilöstön aloite edellyttää pyyntöä kahdesta eri maasta ja yhteensä 100 työntekijän tukea näistä maista.

EWC:n perustaminen yritykseen

YTN:n jäsenliitot panostavat vahvasti EWC-toimintaan ja ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaan Euroopassa. Vaikutamme mm. direktiivien ja lakien valmisteluun sekä olemme mukana yritysten EWC-toiminnassa.

Yhteistoiminnasta tehdään sopimus. Siinä johto ja yritysneuvosto neuvottelevat yhteiset pelisäännöt. Henkilöstöä edustaa neuvotteluissa erityinen neuvotteluelin, SNB.

Yritysneuvosto koostuu henkilöstön edustajista, jotka on valittu joka EU/ETA-maasta, jossa yrityksellä on työntekijöitä. EWC-edustajilla on samankaltaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla kunkin maan lain mukaan.

Yritysneuvostossa kuullaan henkilöstöä asioista, joita yrityksessä on tapahtumassa tai joita suunnitellaan.

YTN EWC -keskusteluissa ajankohtaiset teemat agendalla

Vuoden 2020 pandemia muutti monia asioita, kuten YTN:n EWC-koulutuksen. Jotta EWC-asiasta voidaan puhua ja jakaa kokemuksia, formaattia muutettiin loppuvuodesta 2020. Uusi formaatti on YTN EWC -keskustelut, joka toteutetaan pelkästään etänä Teams-yhteydellä.

YTN EWC -keskustelut mahdollistavat ajankohtaisista EWC-asioista puhumisen ja kokemusten vaihdon lyhyempien, noin 3 tunnin tilaisuuksien yhteydessä. Aiemmasta poiketen tilaisuuksissa on nyt yksi pääteema. Alussa on toki esittäytyminen ja omat kuulumiset, joiden yhdessä annamme kommenttimme ja palautteemme.

Vuonna 2021 järjestetään ainakin kaksi tapahtumaa ennen kesää ja kaksi kesän jälkeen. Tarvittaessa tilaisuuksia voidaan järjestää useampikin. Katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu ja edetään sen mukaan. Myös tulevat keskustelutilaisuudet toteutetaan ainoastaan etätapahtumina.

Etätapahtuman lisäetu on myös, että se vie vähemmän aikaa ja osallistuminen helpottuu. Teemaehdotuksia voit lähettää osoitteella Daniel@tek.fi .

Tapahtumien materiaalit jaetaan ilmoittautuneille ja niille, joiden sähköposti on tiedossa. Materiaalit ovat kaikkien saatavilla YTN:n EWC-sivulla.

Tutkimus EWC-toiminnan merkityksestä ja hyödystä yrityksille

Vuonna 2016 järjestetyssä BusinessEuropen seminaarissa esiteltiin samaisen työnantajajärjestön tilaama tutkimus EWC-toiminnasta, sen merkityksestä ja kustannuksista yrityksille. Tutkimuksesta tehty esitys on julkinen ja tutustumisen arvoinen. Löydät sen täältä.

Seminaarin loppuraportti ”PERMEWC Final Conference Leuven, 13 May 2016: European Works Councils on the Move: Management Perspectives on the Development of a Transnational Institution for Social Dialogue” kannattaa myös lukea. Sen löydät täältä.