Skip to content

EWC-toiminta

Työntekijöiden ja työnantajien yhteistyö monikansallisissa yrityksissä

EWC (European Works Council) mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen työtään koskeviin päätöksiin. Osallistumalla EWC-toimintaan yrityksessäsi voit saada tietoa, kansainvälisiä kontakteja ja oppia liiketoiminta-ajattelua.

Euroopan laajuisesti EWC-toiminnan piirissä on yli tuhat yritystä, joissa työskentelee 15 miljoonaa henkilöä. EWC-edustajia on yli 20 000. Suomessa toimivista yrityksistä EWC-toiminnan piirissä on yli 210 yritystä, joista 60 yrityksellä on pääkonttori Suomessa. Suomessa EWC-edustajia on yli 600.

Onko sinun yrityksessäsi jo eurooppalainen yritysneuvosto?

EU-direktiiviin perustuvaa EWC-toimintaa määrittelee Suomessa yt-laki ja EWC-laki. EWC pitää perustaa, jos yrityksellä on vähintään 1 000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa. Jos yrityksessäsi on eurooppalainen yritysneuvosto, voit YTN:n jäsenliiton jäsenenä osallistua EWC-koulutuksiin ja seminaareihin. Jos yrityksesi ei vielä ole EWC-toiminnan piirissä mutta täyttää toiminnalle asetetut vaatimukset, ota yhteys TEK:n Daniel Valtakariin.

Aloitteen EWC-toiminnan käynnistämiseksi voi tehdä henkilöstö tai yrityksen johto. Henkilöstön aloite edellyttää pyyntöä kahdesta eri maasta ja yhteensä 100 työntekijän tukea näistä maista.

EWC:n perustaminen yritykseen

YTN:n jäsenliitot panostavat vahvasti EWC-toimintaan ja ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaan Euroopassa. Vaikutamme mm. direktiivien ja lakien valmisteluun sekä olemme mukana yritysten EWC-toiminnassa.

Yhteistoiminnasta tehdään sopimus. Siinä johto ja yritysneuvosto neuvottelevat yhteiset pelisäännöt. Henkilöstöä edustaa neuvotteluissa erityinen neuvotteluelin, SNB.

Yritysneuvosto koostuu henkilöstön edustajista, jotka on valittu joka EU/ETA-maasta, jossa yrityksellä on työntekijöitä. EWC-edustajilla on samankaltaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla kunkin maan lain mukaan.

Yritysneuvostossa kuullaan henkilöstöä asioista, joita yrityksessä on tapahtumassa tai joita suunnitellaan.

YTN EWC -keskusteluissa ajankohtaiset teemat agendalla

YTN EWC -keskustelut mahdollistavat ajankohtaisista EWC-asioista puhumisen ja kokemusten vaihdon. Teemaehdotuksia voit lähettää osoitteeseen Daniel@tek.fi .

Tapahtumien materiaalit jaetaan ilmoittautuneille ja niille, joiden sähköposti on tiedossamme. Materiaalit ovat kaikkien saatavilla EWC-sivullamme.

EU:ssa tapahtuu paljon

EWC-direktiivin nykyaikaistamisesta puhutaan paljon. Ihmisoikeuksilla ja henkilöstön osallistumisella päätöksentekoon on erityinen painotus. Ukrainan tilanteeseen liittyen on annettu ja on tulossa lisää erilaisia ohjeistuksia EWCeille.

Korona ja työelämä EU:ssa

Koronan vaikutukset näkyvät edelleenkin ja vaikuttavat EWC-toimintaan.

Asiointipalvelu