Skip to content

Ohjeita työehtoihin

Työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimus on voimassa 1.11.2017–31.10.2020. Sopijaosapuolia ovat YTN sekä työnantajia edustavat suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö SKOL ja Teknologiateollisuus.

Sopimus on yleissitova eli myös työnantajaliittoihin järjestäytymättömien yritysten pitää noudattaa sopimuksen ehtoja. Tilastokeskuksen käyttämä toimialaluokitus kertoo, minkä alan työehtoja työpaikalla on noudatettava. Suunnittelu- ja konsulttiala käsittää teollisuuden, talonrakentamisen ja infrastruktuurin (yhdyskuntatekniikan) suunnittelun ja konsultoinnin:

 • insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi (7112)
 • yhdyskuntasuunnittelu (71121)
 • maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu (71122)
 • rakennetekninen palvelu (71123)
 • LVI-tekninen suunnittelu (71124)
 • sähkötekninen suunnittelu (71125)
 • muu rakennustekninen palvelu (71126), pois lukien kunnallinen
 • rakennustarkastus
 • kone- ja prosessisuunnittelu (71127)

Ohjeet suunnittelu- ja konsulttialalle

Tukenasi on erilaisia ohjeita, joita voit hyödyntää työpaikoilla työehtojen soveltamisessa. Näitä ohjeita voidaan käyttää hyväksi laadittaessa työehtosopimukseen perustuvia paikallisia sopimuksia tai sovittaessa työsopimuksella jostakin erityisehdosta.

Palkka ja korvaukset

 • Työehtosopimuksen 1.11.2017–31.10.2020 palkkaus- ja muut ehdot. Sopijajärjestöjen yhteisinfojen materiaalit
 • Äitiysloman palkanmaksu
 • Vapaa-aikana matkustamisen korvaaminen
 • Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Työaika

 • Tapoja toteuttaa työajan 24 tunnin pidennys paikallisesti
 • Työaikapankkiohje
 • Työaikajoustot
 • Sopimuslomake liukuvasta työajasta
 • Liukuvan työajan käyttöönotto ja reunaehdot

Paikallinen sopiminen

 • Paikallinen sopiminen suunnittelu- ja konsulttialalla

Ohjeita eri tilanteisiin

 • Malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi
 • Lomarahan vaihtaminen vapaaksi
 • Erimielisyysmuistion tekeminen
 • Komennusneuvottelu ja komennussopimuksen tekeminen
 • Tuotannollis-taloudellisten yhteistoimintaneuvottelujen käyminen