Skip to content

Ohjeita työehtoihin

Työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimus on voimassa 1.11.2017–31.10.2020. Sopijaosapuolia ovat YTN sekä työnantajia edustavat suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö SKOL ja Teknologiateollisuus.

Sopimus on yleissitova eli myös työnantajaliittoihin järjestäytymättömien yritysten pitää noudattaa sopimuksen ehtoja. Tilastokeskuksen käyttämä toimialaluokitus kertoo, minkä alan työehtoja työpaikalla on noudatettava. Suunnittelu- ja konsulttiala käsittää teollisuuden, talonrakentamisen ja infrastruktuurin (yhdyskuntatekniikan) suunnittelun ja konsultoinnin:

  • insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi (7112)
  • yhdyskuntasuunnittelu (71121)
  • maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu (71122)
  • rakennetekninen palvelu (71123)
  • LVI-tekninen suunnittelu (71124)
  • sähkötekninen suunnittelu (71125)
  • muu rakennustekninen palvelu (71126), pois lukien kunnallinen
  • rakennustarkastus
  • kone- ja prosessisuunnittelu (71127)

Ohjeet suunnittelu- ja konsulttialalle (Huom! ohjeita päivitetään)

Tukenasi on erilaisia ohjeita, joita voit hyödyntää työpaikoilla työehtojen soveltamisessa. Näitä ohjeita voidaan käyttää hyväksi laadittaessa työehtosopimukseen perustuvia paikallisia sopimuksia tai sovittaessa työsopimuksella jostakin erityisehdosta.

Palkka ja korvaukset

Työaika

Paikallinen sopiminen

Ohjeita eri tilanteisiin