Skip to content

Ohjeita työehtoihin

Työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 22.2.2023–30.11.2024 löytyy täältä. Sopijaosapuolia ovat YTN sekä työnantajia edustava Teknologiateollisuuden työnantajat ry.

Tilastokeskuksen käyttämä toimialaluokitus kertoo, minkä alan työehtoja työpaikalla on noudatettava. Suunnittelu- ja konsulttiala käsittää teollisuuden, talonrakentamisen ja infrastruktuurin (yhdyskuntatekniikan) suunnittelun ja konsultoinnin:

  • insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi (7112)
  • yhdyskuntasuunnittelu (71121)
  • maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu (71122)
  • rakennetekninen palvelu (71123)
  • LVI-tekninen suunnittelu (71124)
  • sähkötekninen suunnittelu (71125)
  • muu rakennustekninen palvelu (71126), pois lukien kunnallinen rakennustarkastus
  • kone- ja prosessisuunnittelu (71127)

Työehtosopimus on yleissitova (ks. yleissitovuuspäätös 15.8.2022), mikä tarkoittaa, että kaikkien yllä mainituilla toimialoilla Suomessa toimivien yritysten tulee noudattaa sitä. Yleissitovuuspäätös on voimassa kunnes toisin päätetään. 

Lisäksi työehtosopimus sitoo sellaisiakin Teknologiateollisuuden Työnantajat ry:n jäsenyrityksiä, jotka eivät ole suunnittelu- ja konsulttialan yrityksiä, mutta jotka ovat ilmoittaneet noudattavansa suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimusta. Tällaisia yrityksiä on mm. muutama liikkeenjohdon konsultointialan yritys. Liikkeenjohdon konsultointialalle ei ole omaa työehtosopimusta. 

Ohjeet suunnittelu- ja konsulttialalle

Tukenasi on erilaisia ohjeita, joita voit hyödyntää työpaikoilla työehtojen soveltamisessa. Näitä ohjeita voidaan käyttää hyväksi laadittaessa työehtosopimukseen perustuvia paikallisia sopimuksia tai sovittaessa työsopimuksella jostakin erityisehdosta. Ohjeet on päivitetty 25.9.2023.

Palkka ja korvaukset

Työaika

Paikallinen sopiminen

Ohjeita eri tilanteisiin

Vanhat työehtosopimukset (ei voimassa)

Asiointipalvelu