Skip to content

Rakennusalan työsuhdeopas

Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole vielä työehtosopimusta rakennusalalla. Kun työehtosopimusta ei ole, työsuhteen ehdot on perustettava voimassa olevasta lainsäädännöstä, työsopimuksesta sekä työnantajan käytännöistä. Myös rakennusalan ylempien toimihenkilöiden työaikaa säätelee työaikalaki. Ylityökorvaukset on pakottavasti säädetty työaikalaissa. Jos ylityöt korvataan vapaana, myös vapaa tulee antaa korotusosineen.

Nämä ja monta muuta faktaa tuodaan esiin työsuhdeoppaassa ylemmille toimihenkilöille.

Tutustu Työsuhdeoppaaseen.

Opas korvaa puuttuvaa TESiä

YTN on toistuvasti esittänyt Rakennusteollisuus ry:lle neuvotteluja oman työehtosopimuksen solmimiseksi rakennusalalle. Yhtä monta kertaa työnantajaliitto on torjunut YTN:n ehdotuksen.

– Tavoitteena on, että ylempi toimihenkilö tunnistaa paremmin työsuhteensa ehtojen taustalla olevan lakinormiston. Tuo normisto asettaa rajat mahdollisuudelle sopia yksilöllisesti työsuhteen ehdoista, mutta toisaalta se mahdollistaa joissain asioissa paikallisen sopimisen, kertoo YTN rakennusalan lakimies Petteri Kivelä.

Oppaaseen on koottu ainoastaan keskeisimmät, rakennusalalle tyypilliset kiistatilanteita aika ajoin aiheuttavat työlainsäädännön kohdat. Lakiteksti on avattu luettavaan muotoon ja höysteeksi on lisätty muutamia esimerkkejä. Opas päivitetään, kun parhaillaan valmistelussa oleva työaikalain uudistus astuu voimaan.

Kivelä toivoo oppaan sisällön päätyvän työpaikoilla työnantajan ja henkilöstöryhmien välisen yt-neuvottelukunnan käsittelyyn.

– Mikäli neuvottelukuntaa ei ole perustettu, toivotaan, että ylempien toimihenkilöiden luottamusvaltuutettu käy oppaan sisällöstä keskustelua henkilöstöjohdon kanssa varmistaakseen, että työpaikalla toimitaan työlainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Mahdollisissa oppaaseen liittyvissä tulkintaepäselvyyksissä kannattaa luonnollisesti aina olla yhteydessä omaan YTN-liittoon.

Asiointipalvelu