Skip to content

Palkkaus

Ylempi toimihenkilö sopii palkasta henkilökohtaisesti työsopimuksella, ja palkkauksessa otetaan huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen perustuvat sopimuskorotukset toteutetaan allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti.

Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimuksen mukaan palkkoja korotetaan vuosina 2018–2019 yhteensä 3,2 prosenttia. Sopimuksen mukaan palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti.

  • Paikallinen palkkaratkaisu neuvotellaan ensimmäisenä vuonna 15.12.2017 ja toisena vuonna 14.12.2018 mennessä, ellei aikataulun jatkamisesta sovita osapuolten kesken.
  • Ellei paikallista palkkaratkaisua saavuteta, maksetaan 1.1.2018 alkaen tai sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta 1,1 prosentin suuruinen yleiskorotus kaikille ylemmille toimihenkilöille. Lisäksi työnantaja kohdentaa jokaiselle toimihenkilölle osuuden yritys- tai työpaikkakohtaisesta erästä, jonka suuruus on 0,5 prosenttia ylempien toimihenkilöiden palkkasummasta.
  • Vuonna 2019 vastaava yleiskorotus on 0,9 prosenttia ja yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,7 prosenttia.

Tavoitteena yleinen teollisuuden palkkataso

YTN:n tavoitteena on saada aikaan suunnittelualalle palkkaohjelma, jotta yleinen teollisuuden palkkataso saavutetaan. Nyt siitä ollaan jääty jälkeen. YTN:n tutkimusten mukaan palkkaus on yksi yleisimmistä syistä vaihtaa työpaikkaa.

Suunnittelu- ja konsulttialan palkat:

  • Alan keskipalkka 4026 €/kk
  • Ylemmän keskijohdon keskipalkka: 5279 €/kk
  • Alemman keskijohdon keskipalkka: 4442 €/kk
  • Asiantuntijan keskipalkka: 3758 €/kk

Tarkista palkkatasosi

Saat lisätietoja suunnittelualan palkkatasosta oman YTN-liittosi kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä oman YTN-liittosi asiamiehiin tai suunnittelualan YTN-toimijoihin.

Voit tarkistaa oman palkkatasosi kätevästi suhteessa muihin Tekniikan akateemiset TEKin ja Insinööriliiton Palkkanosturi-palveluista.

Alan palkankorotushistoria

Suunnittelualan palkankorotukset on listattu oheiseen tiedostoon vuodesta 1990 alkaen.
YTN-suko-palkankorotushistoria-1990-2020