Skip to content

Metsäala

YTN Metsäteollisuus

Metsäteollisuudessa työskentelee noin 4 000 ylempää toimihenkilöä. Paperiteollisuudessa ylempiä toimihenkilöitä on vajaa 3 000, mekaanisessa metsäteollisuudessa vajaa tuhat ja puusepänteollisuudessa noin 300.

Ylemmiksi toimihenkilöiksi määritellään vaativissa johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät. Ylemmät toimihenkilöt eivät kuitenkaan kuulu yrityksen ylimpään johtoon. Ylimpään johtoon kuuluviksi katsotaan johtoryhmien jäsenet, joiden työsuhteen ehdoista sovitaan johtajasopimuksella.

Metsäteollisuudessa työskentelee kokeneempaa väkeä kuin YTN-aloilla keskimäärin, myös esimiestehtävissä työskentely on yleisempää. YTN-datan mukaan metsäteollisuudessa työskentelevistä henkilöistä 46 prosenttia työskentelee asiantuntijatehtävissä ja 34 prosenttia keskijohdon tehtävissä. Mediaani-ikä metsäteollisuudessa on 44 vuotta.

Ylempien toimihenkilöiden työpaikat sijaitsevat ympäri Suomea. Suurimmat työssäkäyntialueet ovat Uusimaa, Kaakkois-Suomi ja Häme. Alan suurimpia työnantajia ovat metsäteollisuuskonsernit UPM-Kymmene, Stora Enso ja Metsä Group. Näiden lisäksi alalla toimii kymmeniä pienempiä työnantajia.

Työnantajista suurin osa on järjestäytynyt Metsäteollisuus ry:hyn. Metsäteollisuus ry ei ole EK:n jäsenliitto.

Asiointipalvelu