Skip to content

Oppaat ja materiaalit

Tältä sivulta voit ladata käyttöösi julkaisujamme.

YTN-liittojen jäsenet voivat tilata painettuja oppaita omasta jäsenliitostaan. Henkilöstöedustajat voivat tilata suurempia eriä YTN:n toimistolta.

Oppaat:

 • Ainakin koetellaan, kannatellaanko myös – ajatuksia esimiestyön arjesta
  Opas tarjoaa yksilöille ja työyhteisölle kokemusten vaihtoa esimiestyön arjesta.
  YTN_esimiesjaksaminen
 • Fudut vai? yt-neuvotteluopas
  Opas on laadittu erityisesti niitä tilanteita silmällä pitäen, joissa työnantajan harkitsemilla toimenpiteillä voi olla henkilöstövaikutuksia.
  Fudut vai? yhteistoimintaneuvotteluopas (PDF)
 • Johtajasopimusopas
  Opas on ensisijaisesti tarkoitettu osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajille, mutta siitä on hyötyä myös muille johtajatason henkilöille. Päivitetty opas julkaistaan 01/2019.
  Johtajasopimusopas (PDF)
 • Kilpailukieltorajoitukset ja salassapito-opas
  Opas auttaa ratkaisemaan salassapitoon ja kilpailukieltoihin liittyviä
  kysymyksiä käytännön työelämässä.
  Tyosuhteeseen liittyvat kilpailurajoitukset ja salassapito -opas (PDF)
 • Paranna palkkaasi -opas
  Opas kertoo palkkaukseen vaikuttavista tekijöistä ja antaa välineitä palkkakeskusteluun.
  YTNpalkkaopas2017
 • Työsuhdeopas
  Oppaassa käsitellään kattavasti työelämän lainsäädäntöä ylempien toimihenkilöiden
  työsuhteiden erityispiirteet huomioiden
  YTN työsuhdeopas, suomenkielinen (PDF)
  Anställningsguide (PDF)
  Employment Relationship Guide (PDF)
 • Ulkomaantyönopas
  Opas antaa vastauksia tavallisimpiin ongelmiin ja auttaa varautumaan niihin ulkomaille työhön siirtyessään ja sieltä palatessaan
  Ulkomaantyön opas (PDF)
 • Voinhan minäkin.. Tarinoita uusiutumisesta työelämässä
  Opas haastaa lukijaa miettimään tarinoiden avulla omaa työssäjaksamistaan ja uusiutumiskykyään.
  YTN voinhan minäkin (PDF)
 • Yhteistoimintalakiopas
  Oppaassa käydään läpi yhteistoimintalaki ja tilanteet, joissa yhteistoimintaa yrityksissä on tarpeen
  Yhteistoimintalakiopas (PDF)

Tutkimukset:

 • YTN-data 2017
  Vuotuinen YTN-data kokoaa yhteen jäsenliittojen palkkatutkimukset. Raportista selviää asiantuntija- ja esimiestyötä tekevien ylempien toimihenkilöiden palkkakehitys eri toimialoilla sekä työoloihin liittyviä kysymyksiä (mm. etätyöt, työssäjaksaminen ja työn kuormittavuus)
  YTN_data_2017_raportti
 • Ylemmät Toimihenkilöt YT-neuvotteluissa
  Tutkimus selvitti yhteistoiminnan tilaa korkeakoulutettujen asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivien osalta. Tutkimuksen toteutti VTM Heikki Uhmavaara vuonna 2014.
  YTN tutkimus: ylemmät toimihenkilöt YT-neuvotteluissa (PDF)

Linjaukset:

Lomakkeet:

YTN perussopimukset: