Skip to content

Turvallisen toiminnan periaatteet

YTN:n turvallisen toiminnan periaatteet ja häirintäohjeistus – työryhmä (13.9.2023)

YTN:n periaatteena on keskinäinen arvostus ja yksityisyyden kunnioitus. Me noudatamme kaikissa tilaisuuksissamme – etänä tai läsnä – tätä yhdenvertaisen ja turvallisen toiminnan ohjeistusta.

Kaikki me teemme virheitä ja saatamme tahtomattamme loukata toisia. Tärkeintä on pyrkiä ymmärtämään, miksi toinen on kokenut toimintasi loukkaavana ja pyytää anteeksi.

Näillä ohjeilla on tarkoitus auttaa meitä kaikkia huomioimaan toisemme ja luomaan hyvää ilmapiiriä, jotta jokainen voi olla oma itsensä.

Kunnioitus

 • Ota aina muut ihmiset huomioon. Anna toisen puhua loppuun ja puhu itse vasta sen jälkeen. Annamme jokaisen osallistua tavallaan; saa olla myös hiljaa.
 • Ole tietoinen tekemistäsi yleistyksistä ja omista oletuksistasi. Älä määritä muiden sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista, etnisyyttä, ikää, tai muuta taustaa. Annamme jokaisen määritellä itse itsensä, tai olla määrittelemättä.
 • Ole kunnioittava, kuule ja kuuntele. Älä kysy henkilökohtaisia asioita, kuten taustaa, sukupuolta, perhesuhteita, sairauksia jne.
 • Kohtaa toiset avoimesti sellaisina kuin he ovat. Muista, että et voi tietää toisen kokemuksia, ajatuksia tai elämäntilannetta.
 • Älä nolaa muita tai arvostele toisen ulkonäköä.
 • Älä koske toiseen ilman lupaa.

Mukavuus ja hyvinvointi

 • Varmista, että kaikki tulevat kuulluiksi ja saavat osallistua halutessaan.
 • Kunnioita muiden rajoja ja henkilökohtaista tilaa.
 • Selitä käyttämäsi ja myös muiden käyttämät termit ja vaikeat käsitteet.
 • Jos tarvitset apua tai tukea, pyydä sitä.
 • Ethän käytä hajusteita läsnätilaisuuksissamme.

Syrjimättömyys

 • Toimintamme on syrjinnästä vapaata. Emme hyväksy homofobiaa, rasismia, seksismiä, transfobiaa, sovinismia tai mitään muuta syrjintää. Tämä koskee kaikkea toimintaamme, niin tapahtumia, keskustelupalstoja kuin webinaarejakin.
 • Vältä aina syrjiviä stereotypioita käytöksessäsi tai puheessasi.

Teemme parhaamme, että kaikki tilaisuutemme ovat turvallisia jokaiselle.

Jokaisella meistä on vastuu siitä, että kaikilla on mukava ja turvallinen olo. Rakenna omalla toiminnallasi avointa, arvostavaa ja turvallista ilmapiiriä.

Jos näet tai koet epäasiallista käytöstä, puutu tilanteeseen. Kerro myös meille, jos olet huolissasi jostakin. Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihimme.

Osallistumalla YTN:n tapahtumiin sitoudut näihin turvallisen toiminnan periaatteisiin. Mikäli henkilö ei noudata periaatteita tai käyttäytyy sopimattomasti, hänet voidaan poistaa YTN:n tilaisuudesta. YTN voi antaa myös porttikiellon tilaisuuksiinsa epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle.

Häirintäyhdyshenkilö

Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jonka puoleen voi kääntyä, jos kokee joutuneensa epäasiallisen kohtelun, kuten häirinnän, ahdistelun, kiusaamisen tai syrjinnän kohteeksi. Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa. Häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari, vaan voi auttaa tilanteissa eteenpäin. Hän ottaa myös vastaan ilmoitukset YTN:n tapahtumissa ja tilaisuuksissa tapahtuneesta häirinnästä. Häirintäyhdyshenkilön kanssa käydyt keskustelut ovat aina täysin luottamuksellisia, eikä keskusteluja kirjata ylös ilman ilmoittajan nimenomaista tahtoa.

YTN:n järjestämissä tilaisuuksissa on omat häirintäyhdyshenkilöt

YTN:lle on nimetty myös yleiset häirintäyhdyshenkilöt, jotka vastaavat yleisiin yhteydenottoihin.

YTN:n yleisiksi häirintäyhdyshenkilöiksi on nimetty Sirkku Pohja ja Kosti Hyyppä. Heidät tavoitat sähköpostitse osoitteesta hairintayhdyshenkilo@ytn.fi

Asiointipalvelu