Skip to content

Principer för säker verksamhet

YTN:s principer för säker verksamhet och anvisningar för trakasserifall – arbetsgrupp (13.9.2023)

YTN:s princip är ömsesidig respekt och respekt för integritet. Vid alla våra evenemang – på distans eller på plats – följer vi dessa riktlinjer för lika och säker verksamhet.

Vi gör alla misstag och kan oavsiktligt förolämpa andra. Det viktigaste är att försöka förstå varför den andra personen har känt sig kränkt av dina handlingar, och att be om ursäkt.

Dessa riktlinjer är avsedda att hjälpa oss alla att uppmärksamma varandra och skapa en bra atmosfär så att alla kan vara sig själva.

Respekt

 • Var alltid omtänksam mot andra människor. Låt den andra personen tala till slut och tala själv först efter det. Vi låter alla delta på sitt sätt; man får också vara tyst.
 • Var medveten om de generaliseringar du gör och dina egna antaganden. Definiera inte andras kön eller sexuella läggning, etnicitet, ålder eller annan bakgrund. Vi låter alla definiera eller låta bli att definiera sig själva.
 • Var respektfull, hör och lyssna. Ställ inte personliga frågor om bakgrund, kön, familjeförhållanden, sjukdomar osv.
 • Bemöt andra öppet, sådana som de är. Kom ihåg att du inte kan känna till någon annans erfarenheter, tankar eller livssituation.
 • Skäm inte ut andra eller kritisera någons utseende.
 • Rör inte någon annan utan tillstånd.

Komfort och välbefinnande

 • Se till att alla blir hörda och får delta om de vill.
 • Respektera andras gränser och personliga utrymme.
 • Förklara de termer och svåra begrepp du och andra använder.
 • Om du behöver hjälp eller stöd, be om det.
 • Använd inte parfymer på våra evenemang.

Icke-diskriminering

 • Vår verksamhet är icke-diskriminerande. Vi tolererar inte homofobi, rasism, sexism, transfobi, chauvinism eller någon annan form av diskriminering. Detta gäller all vår verksamhet; såväl evenemang, diskussionsforum som webbinarier.
 • Undvik alltid diskriminerande stereotypier i ditt beteende eller tal.

Vi gör vårt bästa för att alla våra evenemang ska vara säkra för alla.

Var och en av oss har ett ansvar att se till att alla känner sig bekväma och trygga. Bygg en öppen, respektfull och säker atmosfär med dina egna handlingar.

Om du ser eller upplever osakligt beteende, ingrip. Låt oss också veta om du är orolig över något. Du kan kontakta våra trakasseriombud.

Genom att delta i YTN:s evenemang godkänner du dessa principer för säker verksamhet. Om en person inte följer principerna eller beter sig osakligt kan hen avlägsnas från YTN:s evenemang. YTN kan också förbjuda en person att delta i sina evenemang om de beter sig osakligt.

Trakasseriombud

Ett trakasseriombud är en stödperson som man kan vända sig till om man upplever att man har utsatts för osakligt bemötande, såsom trakasserier, antastande, mobbning eller diskriminering. Trakasseriombudens uppgift är att ge råd, stöd och hjälp. Trakasseriombudet är inte en domare, men kan hjälpa dig vidare i olika situationer. Hen mottar också rapporter om trakasserier vid YTN:s evenemang och sammankomster. Samtal med trakasseriombud är alltid helt konfidentiella, och samtalen skrivs inte ner inte utan anmälarens uttryckliga vilja.

 

På Svenska
Asiointipalvelu