Skip to content

YTN:s organisation

De Högre Tjänstemännen YTN:s rätt att fatta beslut används av YTN:s möte och YTN:s styrelse är verkställande organ. YTN-förbunden utser sina företrädare till dem.

YTN:n organisaatio

  • Arbetsutskottet och Koordineringsgruppen (KRD) är styrelsens förberedande organ.
  • Beredningsgrupperna är sakkunniggrupper inom olika områden som består av YTN-förbundens aktörer.
  • Stödgruppens uppgift är att vara en sakkunniggrupp i frågor som gäller den egna branschen. Gruppen består av förtroendemän, kontaktpersoner och andra aktiva personer inom branschen.
  • På arbetsplatsnivån är företagsföreningar, förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och enskilda medlemmar intressebevakare.

 

Förvaltningsperioderna (styrelsen, berednings- och stödgrupperna) är tvååriga. Det stadgeenliga höstmötet väljer för YTN vartannat år en styrelse och styrelsen fastställer stödgruppernas sammansättning.

YTN-förbunden avsätter resurser för olika uppgifter. YTN-aktörerna, dvs. medlemsförbundens anställda, ansvarar för den dagliga verksamheten på avtalsområdena samt i beredningsgrupperna enligt styrelsens riktlinjer.

Du kan läsa våra stadgar här. (på finska)

På Svenska
Asiointipalvelu