Skip to content

Kollektivavtal

YTN har ingått  cirka 30 riksomfattande samt företagsspecifika kollektivavtal för högre tjänstemän. På denna sida hittar du våra gällande kollektivavtal.

Du får mer information om avtalens innehåll av aktörer inom avtalsbranscherna eller ditt eget YTN-förbund.

Välj det innehåll som ska visas:

Den största delen av kollektivavtalen är skrivna på finska.

Välj innehåll att visa:

Nyheter och pressmeddelanden

På Svenska
Asiointipalvelu