Skip to content

Arkitektplaneringsbranschen

De högre tjänstemännen inom arkitektplaneringsbranschen är utbildade till arkitekter och arbetar som experter och planerare på arkitektbyråer. Baserat på personalen är de största företagen i branschen:

 • Sweco Architects Oy
 • JKMM Arkkitehdit Oy
 • UKI Arkkitehdit Oy
 • Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
 • Aihio Arkkitehdit Oy
 • Arkkitehtitoimsto Sarc Oy
 • Sigge Arkkitehdit Oy
 • PES-Arkkitehdit Oy
 • AW2 Architects Oy
 • Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

Kollektivavtal for högre tjänstemän inom arkitektplaneringsbranschen gäller 1.12.2021–30.11.2023. Avtalsparterna är YTN samt Arkitektbyråernas Förbund ATL och Arbetsgivarna för Servicebranscherna PALTA som företräder arbetsgivarna. Kollektivavtalet för branschen kan hittas här. Och här finns direkt länk (pdf).

I kollektivavtalet avtalas om arbetsvillkor som följs i branschen såsom löneförhöjningar, arbetstid, lön för sjukdomstid, ersättning av resor i arbetsärenden på fritid, semesterpenning och familjeledigheter med lön.

>> Frågor? Ta kontakt.

YTN:s mål är ett bra och rättvist arbetsliv

 • Undvik lönefällan. Inkomsterna i arkitektplaneringsbranschen ligger på en lägre nivå jämfört med andra högre tjänstemän.
 • Arbetshälsa med flexibla arbetstidslösningar. Bra sätt är till exempel en flexibel arbetstid, arbetstidsbank och möjligheten till distansarbete.
 • All tid som är kopplad till arbetet ska ersättas.
 • Konkurrenskraft genom toppkompetens. Företaget ska satsa på utveckling av personalens kompetens.
 • Förtroendemännen ska ha tillräckliga rättigheter att få information samt verksamhetsförutsättningar.
 • De lokala avtalen ska vara rättvisa. Utgångspunkten är att lokala avtal ska ingås skriftligen mellan förtroendemannen och företaget.
På Svenska
Asiointipalvelu