Skip to content

Arkitektplaneringsbranschen

De högre tjänstemännen i arkitektplaneringsbranschen är utbildade till arkitekter och arbetar som experter och planerare på arkitektbyråer.

Kollektivavtalet för branschen gäller 1.11.2017–31.10.2020. Avtalsparterna är YTN samt Arkitektbyråernas Förbund ATL och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA som företräder arbetsgivarna. Read the Collective Labour Agreement for Senior Salaried Employees in the Architectural Design Sector in English.

I kollektivavtalet avtalas om arbetsvillkor som följs i branschen såsom löneförhöjningar, arbetstid, lön för sjukdomstid, ersättning av resor i arbetsärenden på fritid, semesterpenning och familjeledigheter med lön.

YTN:s mål är ett bra och rättvist arbetsliv

  • Undvik lönefällan. Inkomsterna i arkitektplaneringsbranschen ligger på en lägre nivå jämfört med andra högre tjänstemän.
  • Arbetshälsa med flexibla arbetstidslösningar. Bra sätt är till exempel en flexibel arbetstid, arbetstidsbank och möjligheten till distansarbete.
  • All tid som är kopplad till arbetet ska ersättas.
  • Konkurrenskraft genom toppkompetens. Företaget ska satsa på utveckling av personalens kompetens.
  • Förtroendemännen ska ha tillräckliga rättigheter att få information samt verksamhetsförutsättningar.
  • De lokala avtalen ska vara rättvisa. Utgångspunkten är att lokala avtal ska ingås skriftligen mellan förtroendemannen och företaget.

 

Högre tjänstemän i arkitektplaneringsbranschen

  • Kollektivavtalet för arkitektplaneringsbranschen omfattar cirka 1 100 högre tjänstemän.
  • De största företagen i branschen räknat enligt personal är Optiplan, Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co, JKMM Arkkitehdit, PES-Arkkitehdit, Arkkitehdit Soimi & Horto, Sigge Arkitekter, Innovarch, L Arkitekter och Sweco Architects.
  • Enligt Finlands Näringsliv EK:s senaste löneförfrågan är medellönen i arkitektplaneringsbranschen för regelbunden arbetstid 4 001 euro i månaden (september 2017). Enligt TEK:s arbetsmarknadsundersökning var medellönen för arkitekter inom privatsektorn 4 293 euro i månaden (hösten 2017).
  • Av arkitekterna arbetar cirka 70 procent som sakkunniga (TEK:s arbetsmarknadsundersökning 2017).

 

Anvisningar för arbetsvillkor (på finska)>>

Mer information om löner (på finska) >>

Utbildningar för personalföreträdare i arkitektplaneringsbranschen 2019 (på finska)>>