Skip to content

Privata laboratoriebranschen

De högre tjänstemän som arbetar i branschen är utbildade till kemister, biologer och diplomingenjörer.

Kollektivavtalet för tjänstemän inom den privata laboratoriebranschen gäller 1.2.2018–31.1.2021. Kollektivavtalet följs i företag i branschen i fråga om arbetsvillkor för högre tjänstemän och tjänstemän.

Kollektivavtalet omfattar cirka 130 medlemmar i YTN-förbund.

Till kollektivavtalets tillämpningsområde hör huvudsakligen

 • livsmedelslaboratorier
 • laboratorier i miljöområden
 • laboratorier som betjänar industrin

Företag som hör till tillämpningsområdet har som huvudsakliga verksamhetsområden bland annat

 • laboratorieundersökningar
 • annan naturvetenskaplig undersökning och utveckling
 • andra tekniska tester och analyser

 

I företag inom branschen utövas serviceverksamhet och den vetenskapsgren som ligger i bakgrunden är kemi och mikrobiologi.

Staten och kommunerna har privatiserat och privata bolag har utkontrakterat sina laboratorieverksamheter på 2000-talet. Som följd har det uppstått flera laboratorier som tillhör den privata servicesektorn och som betjänar både den privata och offentliga sektorn. Laboratorierna genomför olika typer av analys och testverksamhet som till exempel gäller livsmedels- och miljöundersökningar och/eller industriprocesser.

Se största arbetsgivarna i branschen är

 • Eurofins Scientific Finland Oy
 • Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry
 • Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
 • Nab Labs Oy
 • Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 • SGS Inspection Services
 • Förenade Medix Laboratorier Ab
På Svenska
Asiointipalvelu