Skip to content

Livsmedelsbranschen

Livsmedelsindustrin är den fjärde största industrisektorn i Finland efter teknologi-, skogs- och kemiindustrin. Inom branschen arbetar cirka 33 000 arbetstagare, varav cirka 3 500 högre tjänstemän. Enligt Finlands Näringslivs (EK) statistik var i september 2017 medellönen för högre tjänstemän cirka 4 981 euro och enligt YTN:s egen löneundersökning cirka 4 814 euro i månaden. Skillnaden beror på att YTN:s löneundersökning omfattar även personer i tjänstemannauppgifter.

  • De högre tjänstemännen inom livsmedelsindustrin har inget bindande kollektivavtal som definierar minimiarbetsvillkor.
  • Arbetsvillkoren bestäms enligt arbetsavtal och arbetslagstiftningen. YTN har avtalat med arbetsgivarförbundet Livsmedelsindustriförbundet rf (ETL) om ett basavtal för högre tjänstemän av rekommenderande karaktär. Inom branschen avtalades om en löneförhöjningsrekommendation för 2018, enligt vilken förbunden rekommenderar att högre tjänstemäns löner höjs med 1,6 procent från och med 1.4.2018.
  • De högre tjänstemännen i branschen arbetar brett i olika expert- och ledarskapsuppgifter, inom affärsverksamhet och övergripande ledarskap, försäljning och marknadsföring, produktutveckling, inköpsverksamhet samt uppgifter inom kundgränssnittet, kvalitet och planering. De största arbetsgivarna inom branschen är: Valio Ab, Apetit Abp, Raisio Abp, HKScan Abp, Atria Abp, Fazer-koncernen, Vaasan Oy, Oy Hartwall Ab, Saarioinen Oy, Oy Gustav Paulig Ab och Oy Sinebrychoff Ab.
  • Akava har tagit fram diskussionsinitiativet ”Eväitä ruokasektorin kasvuun” (Färdkost för matsektorns tillväxt), där man lyfter fram konkreta mål för att stärka livsmedelsbranschen.
På Svenska
Asiointipalvelu