Skip to content

Revision och konsultering till företagsledning

Inom revision och konsultering till företagsledning arbetar cirka 5 200 personer som är medlemmar i YTN-förbund. De största företagen i branschen är Accenture, Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC.

Allas potential används på bästa sätt

Konkurrensen om kompetent arbetskraft inom revision och konsultering till företagsledning blir hårdare och arbetet blir allt mer krävande. Arbetsgivarens dragningskraft har allt större betydelse vid rekrytering. Till attraherande faktorer hör även faktorer som hör till arbetshälsa.

Enligt rapporten YTN-data 2017 har revision och konsultering till företagsledning den lägsta medianåldern, den högsta faktiska arbetstiden per vecka och mest anställda under 30 år. Den faktiska arbetstiden hos experter i branschen är två timmar längre än i YTN i genomsnitt. Nästan tre av fyra som svarade (72,3 %) upplever att arbetsmängden är ständigt eller tidvis för stor.

På Svenska
Asiointipalvelu