Skip to content

Skogsindustrin

YTN Skogsindustrin

Inom skogsindustrin arbetar cirka 4 000 högre tjänstemän. Inom pappersindustrin arbetar knappt 3 000 högre tjänstemän, inom den mekaniska skogsindustrin knappt 1 000 och inom snickarindustrin cirka 300 högre tjänstemän.

Som högre tjänstemän definieras personer som arbetar i krävande lednings-, chefs- och expertuppgifter. Högre tjänstemän hör emellertid inte till företagets högsta ledning. Till den högsta ledningen anses höra ledningsgruppers medlemmar, om vars villkor för anställningsförhållanden avtalas med direktörsavtal.

Inom skogsindustrin arbetar mer erfarna anställda än i YTN-branscher i genomsnitt, och det är även vanligare att arbeta i chefsuppgifter. Enligt YTN-data arbetar 39 procent av de personer som arbetar inom skogsindustrin i expertuppgifter och 42 procent i mellanledningen. Medianåldern i skogsindustrin är 42 år och antalet yrkesår är 15.

Arbetsplatserna för högre tjänstemän ligger runt om i Finland. De största pendlingsregionerna är Nyland, Sydöstra Finland och Tavastland. De största arbetsgivarna i branschen är skogsindustrikoncernerna UPM-Kymmene, Stora Enso och Metsä Group. Dessutom arbetar i branschen tiotals mindre arbetsgivare.

Den största delen av arbetsgivarna har organiserat sig i Skogsindustrin rf. Skogsindustrin rf är inte ett medlemsförbund i Finlands Näringsliv EK.

På Svenska
Asiointipalvelu