Skip to content

Dataservicebranschen

YTN dataservicebranschen – Finland lever av koder

Dataservicebranschen är en av de snabbast växande och mest attraktiva branscher i den finländska industrin.

I branschen arbetar nästan 60 000 personer till exempel bland följande teman:

 • Programvaruutveckling och -konsultation
 • Server- och databaslösningar
 • Mobilappar
 • Spelplanering och -produktion
 • IT-utrustning och konsultation av dem
 • Reparation och underhåll av kassasystem
 • Virtuell och förstärkt verklighet
 • Artificiell intelligens

De största arbetsgivarna i Finland är bland annat CGI, Tieto, F-Secure, Fujitsu, Rovio, Accenture, Supercell och Digia.

Servicebranschen för dataservicebranschen har ett omfattande och allmänt bindande kollektivavtal. Avtalet gäller 20.2.2020 – 30.11.2021.

Kollektivavtal

Det allmänt bindande kollektivavtalet för dataservicebranschen gäller 20.2.2020 – 30.11.2021. Avtalsparter är De Högre Tjänstemännen YTN rf och Tietoala ry (tid. Tietoalan toimihenkilöt) som företräder arbetstagarna samt och arbetsgivarparten Teknologiindustrin rf.

Att kollektivavtalet är allmänt bindande betyder att avtalet ska följas även på företag som inte hör till arbetsgivarförbundet. Därför omfattas alla arbetstagare i branschen av kollektivavtalet.

I kollektivavtalet för dataservicebranschen avtalas bland annat om följande:

 • Minimilöner
 • Arbetstider
 • Övertidsarbete
 • Sjukledigheter
 • Ersättningar för restider
 • Beredskapstid
 • Övriga tillägg

 

Tack vare kollektivavtalet har anställda inom branschen bland annat rätt till en avlönad moderskapsledighet i tre månader, möjligheten att få lön vid vård av ett sjukt barn och lön betalas även under repetitionsövningar. Även om kollektivavtalet är omfattande, erbjuder det emellertid även rätt stora möjligheter att ingå lokala avtal, på företagsnivå.

Se här vad som är skillnaden mellan anteckningar i kollektivavtal och arbetslagstiftningen. (på finska)

Inom kollektivavtalets tillämpningsområde definieras närmare i vilka företag och på vem avtalets bestämmelser tillämpas. Kollektivavtalets paragraf om tillämpningsområde (1 §) beskriver avtalets tillämpningsområde:

1 § Avtalets tillämpningsområde

 1. I detta kollektivavtal bestäms arbetsvillkoren för tjänstemän i dataservicebranschens företag.
 2. Med serviceföretag i databranschen avses i detta kollektivavtal ett företag vars huvudsakliga bransch är att erbjuda dataservice såsom databehandlingsservice, personarbetsbaserade tjänster, programprodukter och leverans av heltäckande datasystem till andra företag. Företaget kan även bedriva försäljning, service och installation.
 3. Detta avtal gäller inte företagets ledning eller personer i sådan ställning att de representerar arbetsgivaren när arbetsvillkoren bestäms för tjänstemän som omfattas av detta avtal.

Kollektivavtal för dataservicebranschen 2020–2021:

YTN kollektivavtal för dataservicebranschen 2020–2021

 

Se YTN dataservicebranschens länk- och materialbank