Skip to content

Dataservicebranschen

YTN dataservicebranschen – Finland lever av koder

Dataservicebranschen är en av de snabbast växande och mest attraktiva branscher i den finländska industrin.

I branschen arbetar nästan 60 000 personer till exempel bland följande teman:

 • Programvaruutveckling och -konsultation
 • Server- och databaslösningar
 • Mobilappar
 • Spelplanering och -produktion
 • IT-utrustning och konsultation av dem
 • Reparation och underhåll av kassasystem
 • Virtuell och förstärkt verklighet
 • Artificiell intelligens

De största arbetsgivarna i Finland är bland annat CGI, Tieto, F-Secure, Fujitsu, Rovio, Accenture, Supercell och Digia.

Kollektivavtal

IT-tjänstebranschen har ett nationellt kollektivavtal som gäller för de anställda som arbetar på ett företag som är medlem i Teknikbranschens arbetsgivare. Avtalet gäller 2022 – 2023.

I kollektivavtalet för dataservicebranschen avtalas bland annat om följande:

 • Minimilöner
 • Arbetstider
 • Övertidsarbete
 • Sjukledigheter
 • Ersättningar för restider
 • Beredskapstid
 • Övriga tillägg

Kollektivavtalet ger rätt till bland annat rätt till en avlönad moderskapsledighet i tre månader, möjligheten att få lön vid vård av ett sjukt barn och lön betalas även under repetitionsövningar. Även om kollektivavtalet är omfattande, erbjuder det emellertid även rätt stora möjligheter att ingå lokala avtal, på företagsnivå.

YTN kollektivavtal för dataservicebranschen 2022–2023

Se YTN dataservicebranschens länk- och materialbank på Finska

På Svenska
Asiointipalvelu