Skip to content

Teknologiindustrin

Den största industribranschen i Finland

Teknologiindustrin är den största industribranschen i Finland. Dess främsta branscher är IT, elektronik- och elindustrin, maskin- och metallproduktindustrin samt förädling av metaller.

Inom elektronik- och elindustrin, maskin- och metallproduktindustrin samt förädling av metaller inom teknologiindustrin arbetar cirka 200 000 löntagare. YTN företräder i branschen cirka 60 000 högre tjänstemän, chefer och experter. Kollektivavtalet är det nästa största kollektivavtalet för industrin i landet.

YTN:s avtalspart i kollektivavtalet är Teknologiindustrin rf. Kollektivavtalet för de högre tjänstemännen är allmänt bindande, dvs. även företag som inte organiserat sig i arbetsgivarförbund ska följa avtalsvillkoren.

På Svenska
Asiointipalvelu