Skip to content

Handelsbranschen

Inom handelsbranschen arbetar i Finland cirka 300 000 personer. Intressebevakningen av medlemmar som arbetar i branschen och tillhör Akavaförbund sköts via De Högre Tjänstemännen YTN.

Du hittar oss också i Facebook.
Bekanta dig även med vår kampanjwebbplats (på finska) som behandlar utvecklingen av kunnandet i vår bransch.

Vem är en högre tjänsteman inom handeln?

Högre tjänstemän arbetar inom handeln i ansvarsfulla sakkunniguppgifter, mellanledningen samt i uppgifter som bistår företagsledningen. Typiskt för arbetet är självständighet, ansvar samt färdigheter som garanteras av yrkeskunskaper samt ofta högskoleutbildning.

Inom handeln arbetar cirka 13 000 högre tjänstemän som har organiserat sig i YTN:s medlemsförbund. De största medlemsgrupperna inom handeln är ekonomer, tradenomer, ingenjörer, diplomingenjörer och jurister. De vanligaste yrkestitlarna är till exempel försäljnings-, inköps-, marknadsförings-, personal-, ekonomi- eller kundtjänstchef, inköpare, distriktschef, underhålls- eller försäljningsingenjör.

Var arbetar högre tjänstemän inom handeln?

De största koncernerna är Kesko, SOK och Stockmann. Dessutom arbetar högre tjänstemän i företag inom den tekniska partihandeln, detaljhandeln och detaljvarubutiker, importföretag samt specialbutiker.

Till arbetsgivarförbundet, Finsk Handel, hör 2 700 företag, varav cirka 75 procent sysselsätter mindre än 20 personer och endast cirka 40 företag sysselsätter över 500 anställda.

Intressebevakning av högre tjänstemän inom handeln

Kollektivavtalet för handelsbranschen har ingåtts mellan Finsk Handel och Servicefacket PAM som tillhör FFC och det gäller enligt sitt tillämpningsområde alla arbetstagare vilkas arbete omfattas av arbetstidslagen och som har full arbetsförmåga.

Enligt ett beslut av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan är kollektivavtalet för handeln allmänt bindande. Kollektivavtalet omfattar arbetstagar- och tjänstemannanivån. De högre tjänstemännen har inget eget kollektivavtal.

De högre tjänstemännen i branschen är en egen, erkänd personalgrupp. På arbetsplatsnivån företräds de av förtroendemän och -ombud. På de största arbetsplatserna har de högre tjänstemännen egna företagsföreningar.

I maj 2017 uppnåddes som resultat av förhandlingar som fördes under ledning av riksförlikningsmannen inom handeln ett förlikningsförslag som båda parterna, De Högre Tjänstemännen YTN och Finsk Handel godkände 22.5. Den lösning som uppnåddes är inte ett sådant kollektivavtal som var YTN:s mål, men den ger omfattande möjligheter att ingå lokala avtal.

I förhandlingarna uppnåddes samförstånd i fråga om samarbete mellan förbunden och främjande av lokala dialoger. På den lokala nivån är syftet att diskutera teman som är viktiga för YTN, såsom ”röst” och ”tid”. I det första temat ingår utveckling av personalens företrädarsystem och ökning av möjligheterna för högre tjänstemän att delta inuti företaget. Inom det andra temat diskuteras arbetstidsfrågor, ork i arbetet och arbetshälsa.

På Svenska
Asiointipalvelu