Skip to content

Kaupan ala

Kaupan alalla Suomessa työskentelee noin 300 000 henkilöä. Alalla työskentelevien akavalaisten liittojen jäsenten edunvalvontaa hoidetaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kautta.

Löydät meidät myös Facebookista.
Tutustu myös alan osaamisen kehittämistä käsittelevään kampanjasivustoomme.

Kuka on ylempi toimihenkilö kaupan alalla?

Ylemmät toimihenkilöt toimivat kaupan alalla vastuullisissa asiantuntijatehtävissä, keskijohdossa sekä yritysjohtoa avustavissa tehtävissä. Hänen työlleen on ominaista itsenäisyys, vastuu sekä ammattitaidon takaamat valmiudet sekä usein korkeakoulutus.

Kaupan alalla työskentelee noin 15 000 ylempää toimihenkilöä, jotka ovat järjestäytyneet YTN:n jäsenliittoihin. Kaupan alan suurimpia jäsenryhmiä ovat ekonomit, tradenomit, insinöörit, diplomi-insinöörit ja lakimiehet. Yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi myynti-, osto-, markkinointi-, henkilöstö-, talous- tai asiakaspalvelupäällikkö, ostaja, aluejohtaja, huolto- tai myynti-insinööri.

Missä kaupan alan ylempi toimihenkilö työskentelee?

Suurimmat konsernit ovat Kesko, SOK ja Stockmann. Lisäksi ylempiä toimihenkilöitä työskentelee teknisen tukkukaupan yrityksissä, vähittäis- ja päivittäistavarakaupoissa, maahantuontiliikkeissä sekä erikoiskaupoissa.

Työnantajaliittoon, Suomen Kaupan Liittoon, kuuluu 2700 yritystä, joista noin 75 prosenttia työllistää alle 20 henkilöä ja yli 500 työntekijän yrityksiä on vain noin 40.

Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden edunvalvonta

Kaupan työehtosopimus on solmittu Kaupan liiton ja SAK:laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) välillä ja se koskee soveltamisalansa mukaan “työaikalain alaisia täysin työkykyisiä työntekijöitä”.

Kaupan työehtosopimus on yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätöksellä yleissitova. Työehtosopimuksen ulottuvuus kattaa työntekijä- ja toimihenkilötason. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta.

Ylemmät toimihenkilöt ovat alalla oma tunnustettu henkilöstöryhmänsä. Heitä edustavat työpaikkatasolla luottamusmiehet ja -valtuutetut. Suurimmilla työpaikoilla ylemmillä toimihenkilöillä on omia yritysyhdistyksiä eli ns. “yryjä”.

Toukokuussa 2017 valtakunnansovittelijan johdolla käytyjen neuvottelujen päätteeksi kaupan alalle saatiin sovintoesitys, jonka molemmat osapuolet, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Kaupan liitto hyväksyivät 22.5. Syntynyt ratkaisu ei ole YTN:n tavoittelema työehtosopimus, mutta se antaa laajat mahdollisuudet paikalliselle sopimiselle.

Neuvotteluissa löytyi yhteisymmärrys liittojen välisestä yhteistyöstä ja paikallisen vuoropuhelun edistämisestä. Paikallisella tasolla on tarkoitus keskustella YTN:lle tärkeistä teemoista “ääni” ja “aika”. Ensimmäinen teema pitää sisällään henkilöstön edustusjärjestelmän kehittämistä ja ylempien toimihenkilöiden osallistumismahdollisuuksien lisäämistä yrityksen sisällä. Toisen teeman sisällä keskustellaan työaikakysymyksistä, työssäjaksamisesta ja työhyvinvoinnista.

Asiointipalvelu