Skip to content

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointiala sekä taloushallintoala

YTN Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointiala sekä taloushallintoala

Alalla työskennellään esimerkiksi seuraavien aiheiden parissa:

  • Neuvonta ja konsultointi
  • Tilintarkastus
  • Kirjanpito
  • Palkanlaskenta
  • Verotus
  • Yritysjärjestelyt
  • Tukihenkilötehtävät
  • Lainsäädäntö

Tilintarkastuksen ja liikkeenjohdon konsultoinnin parissa työskentelee noin 5 000 YTN-liittojen jäsentä. Alan suurimpia yrityksiä ovat Accenture, Deloitte, Ernst & Young, KPMG ja PwC.

Taloushallintoalan eri yrityksissä työskentelee noin 1 600 YTN-liittojen jäsentä. Alan suurimpia yrityksiä ovat Talenom, Rantalainen, Visma/Azets ja Accountor. Lisäksi toimiala koostuu pienemmistä tili- ja kirjanpitotoimistoista.

Kilpailu osaavasta työvoimasta tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla kovenee ja työn vaativuus kasvaa. Tilintarkastustoiminnan sääntelyä on vahvistettu. Työnantajan vetovoimalla on kasvava merkitys rekrytointitilanteissa. Vetovoimatekijöihin lukeutuvat myös työhyvinvointiin liittyvät tekijät.

Löydät meidät myös Facebookista!

Jäsentutkimus 2023

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointiala sekä taloushallintoala, jäsentutkimuksen kooste 2023

Jäsentutkimus 2021

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointiala sekä taloushallintoala, jäsentutkimuksen kooste 2021

Jäsentutkimus 2020

YTN tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointiala_jäsentutkimuksen tuloskooste

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialan sekä taloushallintoalan ylempien toimihenkilöiden edunvalvonta

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla ei ole työehtosopimusta.

Taloushallintoalan työehtosopimus on solmittu Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n Ammattiliitto Pro ry:n ja Toimihenkilöliitto ERTO ry:n välillä ja se koskee soveltamisalansa mukaan ”tili- ja kirjanpitotoimistoissa työskentelevien toimihenkilöiden työehtoja”. Työehtosopimuksen ulottuvuus kattaa työntekijätason ja sitä ei sovelleta ”yrityksen johtoon eikä toimihenkilöihin, jotka päättävät työnantajan edustajana itsenäisesti tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevien toimihenkilöiden työehdoista”. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta.

Tutkimukset:

Vuosittain tehdään taloushallintoalan oma ja tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialan oma jäsentutkimus. Linkeistä löydät vuositason tutkimustulokset.

YTN-data https://ytn.fi/tutkittua-tietoa/ julkaistaan vuosittain ja siihen vastaavat kaikki akavalaisten liittojen jäsenet, tutustu!

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialan sekä taloushallintoalan suurimmat ammattijärjestöt:

Tutustu myös omaluottamusmies.fi työelämän tietopalveluun!

Asiointipalvelu