Skip to content

Ohjeita työehtoihin

Työehtosopimus

Arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimus on voimassa 1.11.2017–31.10.2020. Sopijaosapuolia ovat YTN sekä työnantajia edustavat Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Palvelualan työnantajat Palta.

Työehtosopimus on yleissitova eli myös työnantajaliittoihin järjestäytymättömien yritysten pitää noudattaa sopimuksen ehtoja. Tilastokeskuksen käyttämä toimialaluokitus kertoo, minkä alan työehtoja työpaikalla on noudatettava. Toimialaluokituksessa arkkitehtisuunnittelualaan kuuluvat arkkitehtipalvelut (71110).

Ohjeet arkkitehtisuunnittelualalle

Tukenasi on erilaisia ohjeita, joita voit hyödyntää työpaikoilla työehtojen soveltamisessa. Näitä ohjeita voidaan käyttää hyväksi laadittaessa työehtosopimukseen perustuvia paikallisia sopimuksia tai sovittaessa työsopimuksella jostakin erityisehdosta.

Työaika

  • Lisätietoa paikallisesta sopimisesta ja käytännön esimerkkejä
  • Sopimusmalli liukuvaan työaikaan
  • Sopimusmalli keskimääräiseen säännölliseen työaikaan
  • Malleja työajan pidentämiseen kilpailukykysopimuksen mukaan
  • Sopimusmalli paikallisen sopimuksen tekemisestä työajan pidentämiseksi