Skip to content

Energia-ala

Energiateollisuudessa ylemmät toimihenkilöt työskentelevät yrityksissä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.

YTN edustaa alalla 3 500 asiantuntijaa ja esimiestä. He työskentelevät muun muassa Fortumilla, Teollisuuden Voima TVO:ssa, Fingridissä, Carunassa ja Elenialla. Lisäksi työpaikkoja on paljon alueellisissa energia- ja verkkoyhtiöissä, esimerkiksi Helenillä ja Vantaan Energiassa.

Alan työnantajaliitto on Energiateollisuus ry. Ylemmillä toimihenkilöillä on alalla oma työehtosopimuksensa.

Alan taustaryhmässä on edustettuna sekä alan suurimmat Suomessa toimivat yritykset että pk-yritykset. Taustaryhmän keskeisiä tehtäviä ovat alan edunvalvontatavoitteista päättäminen, toiminnan ohjeistus sekä esityksen teko YTN:n hallitukselle energia-alan neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Taustaryhmä tekee tarpeen vaatiessa esityksiä hallitukselle myös työtaistelutoimista.

 

Asiointipalvelu