Skip to content

YTN:n toiminta

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Vastaamme yksityisellä sektorilla ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta.

Solmimme työehtosopimuksia valtakunnallisesti työnantajaliittojen kanssa, minkä lisäksi teemme myös yrityskohtaisia sopimuksia. Jäseninämme on 20 liittoa, joiden kautta edustamme lähes 178 000 asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekeviä eri toimialoilla.

Toimimme yksityisellä sektorilla asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotason tehtävissä työskentelevien hyvän, reilun, kannustavan ja yhdenvertaisen työelämän puolesta.

Strategiset valintamme:

  • Olemme aloitteellinen edelläkävijä koko työmarkkinajärjestelmän sekä neuvottelu- ja sopimustoiminnan uudistamisessa.
  • Parannamme jäsentemme palkkausta ja työehtoja.
  • Kattava ja osaava henkilöstöedustajaverkosto on vahvuutemme ja onnistuneen edunvalvontamme tae.
  • Panostamme vahvasti jäsenhankintaan työpaikoilla.
  • Olemme tehokas neuvottelija- ja sopimusosapuoli kaikissa tilanteissa ja pystymme tarvittaessa joustavasti muuttamaan tapaamme toimia.
  • Yhteistyömme tuo voimaa ja kustannustehokkuutta.

Tutustu strategiaamme 2021-2025

Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiesverkostot (yhteyshenkilö, luottamusvaltuutettu) muodostavat sopimusalakohtaisen edunvalvontatyön perustan (taustaryhmätyö). Paikallistason edunvalvontaa toteuttavat yrityskohtaiset yhdistykset ja luottamusmiehet. Liittojen ammattitaitoinen henkilökunta muodostaa YTN:n asiantuntijatyöryhmät (valmisteluryhmät). Lue lisää organisaatiostamme.

Sopimukset

Vastaamme Akavan kentässä yksityisen sektorin sopimustoiminnasta teollisuudessa, palvelualoilla ja järjestöissä. Solmimme työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliittojen kanssa ja teemme yrityskohtaisia sopimuksia.

Tällä hetkellä meillä on yli 60 valtakunnallista tai yrityskohtaista työehtosopimusta. YTN:n sopimuksissa on sovittu työsopimuslakia täydentävästi mm. sairausajan palkasta, lomarahasta, perhevapaista, työaikojen joustavuudesta, vuosiloman säästömahdollisuuksista, luottamusmiesjärjestelmästä sekä neuvottelu- ja sovittelumenettelystä.

Asiointipalvelu