Skip to content

YTN:n toiminta

YTN on liittojen yhteisö, jonka jäseninä on 19 akavalaista liittoa. Niiden kautta edustamme 170 000 asiantuntijaa ja esihenkilöä eri toimialoilla. YTN toimii liittojensa yhteistyöelimenä. Liitot asettavat toiminnalle tavoitteet ja seuraavat niiden toteutumista. Jäsenyhdistykset päättävät YTN:n hallinnosta.

Toimimme kaikkien ylempien toimihenkilöiden hyvän työelämän puolesta ja hoidamme jäsentemme työmarkkinaedunvalvontaa.

Tärkeimmät tavoitteemme:

  • YTN on näkyvä, tunnettu, vahva ja vaikuttava työmarkkinajärjestö niin jäsenistön, sopimuskumppanien kuin muunkin yhteiskunnan suuntaan.
  • YTN on luotettava, osaava ja arvostettu työehtosopimusosapuoli.
    Kaikkiin ylempiin toimihenkilöihin sovelletaan YTN:n solmimia ala- tai yrityskohtaisia työehtosopimuksia, joilla sovittavat palkankorotukset ja muut työsuhteen ehdot vastaavat jäsenten tarpeita.
  • Työehtosopimuksiin perustuvalle paikalliselle neuvottelu- ja sopimustoiminnalle on luotu hyvät edellytykset.
  • YTN:llä on kattava paikallinen luottamusmies- ja yritysyhdistysverkosto ja sillä on hyvä ja ajantasainen yhteys jäseniin sopimusaloittain. Luottamusmiesten osaamistaso on korkea.
  • YTN on sisäisesti vahva, yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut ja järjestödemokratiaa noudattava.
  • Tutustu tarkemmin strategiaamme täällä.

Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiesverkostot (yhteyshenkilö, luottamusvaltuutettu) muodostavat sopimusalakohtaisen edunvalvontatyön perustan (taustaryhmätyö). Paikallistason edunvalvontaa toteuttavat yrityskohtaiset yhdistykset ja luottamusmiehet. Liittojen ammattitaitoinen henkilökunta muodostaa YTN:n asiantuntijatyöryhmät (valmisteluryhmät). Lue lisää organisaatiostamme.

Sopimukset

Vastaamme Akavan kentässä yksityisen sektorin sopimustoiminnasta teollisuudessa, palvelualoilla ja järjestöissä. Solmimme työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliittojen kanssa ja teemme yrityskohtaisia sopimuksia.

Tällä hetkellä meillä on  yli 30 valtakunnallista tai yrityskohtaista työehtosopimusta. YTN:n sopimuksissa on sovittu työsopimuslakia täydentävästi mm. sairausajan palkasta, lomarahasta, perhevapaista, työaikojen joustavuudesta, vuosiloman säästömahdollisuuksista, luottamusmiesjärjestelmästä sekä neuvottelu- ja sovittelumenettelystä.