Skip to content

Yhdistyskoulutus ja kummit

Yritysyhdistyskummit

Osoitamme jokaiselle yhteistyösopimuksen tehneelle yritysyhdistykselle yritysyhdistyskummin. Yritysyhdistyskummi toimii yhdyshenkilönä yritysyhdistyksen ja meidän välillä, ja tiedotamme yritysyhdistyksiä ajankohtaisista asioista. Yritysyhdistyskummi auttaa yritysyhdistystä

  • järjestämällä yhteistyössä yhdistysten kanssa tilaisuuksia, joita tuemme niin taloudellisesti kuin esimerkiksi tila- tai henkilöresurssein
  • osallistumalla yritysyhdistyksen tilaisuuksiin 1-2 kertaa vuodessa
  • tukemalla yritysyhdistyksen jäsenhankintaa muun muassa muiden YTN-liittojen kautta tai muulla tavalla
  • auttamalla palkka- ja muiden tutkimusten tekemisessä
  • huolehtimalla, että yritysyhdistysten toimijat ja yritysten henkilöstöedustajat osallistuvat  järjestämiimme koulutuksiin
  • tukemalla muutostilanteissa, esimerkiksi yt-neuvotteluissa
  • olemalla aktiivinen yhdistyksen valmistautuessa painostustoimenpiteisiin, esimerkiksi tukemalla lakkovahtien valintaprosessia

Vastaavasti yritysyhdistykset pitävät yritysyhdistyskummia ajan tasalla yrityksessä toteutettavista muutoksista, kuten yt-tilanteista tai fuusioista. Yritysyhdistyskummit löytyvät yritysyhdistysluettelosta.

Verkkokoulutukset

Henkilöstöedustajien verkkokoulutuksemme ovat vapaasti yritysyhdistysaktiivien käytettävissä. Asiointipalveluumme rekisteröityneet yritysyhdistyksien hallituksen jäsenet pääsevät hyödyntämään eri koulutuksia osoitteessa koulutus.ytn.fi.

Verkkokoulutuksista löydät myös yritysyhdistyswebinaarien tallenteet ja muuta ajankohtaista materiaalia yritysyhdistyksesi käyttöön.

TJS:n yhdistyskoulutukset

Yritysyhdistysten aktiivit (puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, hallituksen jäsen) voivat osallistua TJS Opintokeskuksen yhdistyskoulutuksiin ja -kursseille. TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio, joka järjestää koulutusta muun muassa yhdistystoiminnasta.

Maksamme yhdistystoimintaan liittyvien kurssien (yhdistysaktiivikoulutukset) osallistumismaksun edellä mainittujen yritysyhdistystoimijoiden osalta. Mahdollisten majoitus- ja matkakustannusten korvauksesta on syytä sopia oman YTN-liiton kanssa etukäteen. Voit myös sopia henkilöstön edustajille suunnattuihin TJS-koulutuksiin osallistumisesta oman YTN-liittosi kanssa etukäteen.

Jos osallistuja jää pois kurssilta ilman hyväksyttävää syytä eikä ilmoita poisjäännistään TJS:n peruutusehtojen mukaisesti TJS:lle, koko kurssimaksu peritään häneltä itseltään.

Yritysyhdistystoimijoille suunnatut TJS:n kurssiohjelmat, aikataulut ja ilmoittautuminen löydät täältä.

Asiointipalvelu