Skip to content

Yhdistyskoulutus ja kummit

Yritysyhdistyskummit

YTN osoittaa jokaiselle yhteistyösopimuksen tehneelle yritysyhdistykselle yritysyhdistyskummin. Yritysyhdistyskummi toimii yhdyshenkilönä yritysyhdistyksen ja YTN:n välillä ja tiedottaa yritysyhdistyksiä ajankohtaisista asioista. Yritysyhdistyskummi auttaa yritysyhdistystä mm.

  • järjestämällä yhteistyössä yhdistysten kanssa tilaisuuksia, joita tuetaan niin taloudellisesti kuin muillakin resursseilla, esim. tila- tai henkilöresurssein
  • osallistumalla yritysyhdistyksen tilaisuuksiin 1-2 kertaa vuodessa
  • tukemalla yritysyhdistyksen jäsenhankintaa mm. muiden YTN-liittojen kautta tai muulla toimivalla tavalla
  • auttamalla palkka- ja muiden tutkimusten tekemisessä
  • huolehtimalla, että yritysyhdistysten toimijat ja yritysten henkilöstöedustajat osallistuvat YTN:n järjestämään koulutukseen
  • tukemalla muutostilanteissa, esim. yt-neuvotteluissa
  • olemalla aktiivinen yhdistyksen valmistautuessa painostustoimenpiteisiin, esim. tukemalla lakkovahtien valintaprosessia

Vastaavasti yritysyhdistykset pitävät yritysyhdistyskummia ajan tasalla yrityksessä toteutettavista muutoksista, kuten yt-tilanteista tai fuusioista. Yritysyhdistyskummit löytyvät yritysyhdistysluettelosta.

Verkkokoulutukset

YTN henkilöstöedustajien verkkokoulutukset ovat vapaasti yritysyhdistys aktiivien käytettävissä. YTN asiointipalveluun rekisteröityneet yritysyhdistyksien hallituksen jäsenet pääsevät hyödyntämään niitä osoitteessa koulutus.ytn.fi

Verkkokoulutuksista löydät myös yritysyhdistyswebinaarien tallenteet ja muuta ajankohtaista materiaalia yritysyhdistyksien käyttöön.

TJS yhdistyskoulutukset

Yritysyhdistysten aktiivit (puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, hallituksen jäsen) voivat osallistua TJS Opintokeskuksen yhdistyskoulutuksiin ja -kursseille. TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio, joka järjestää koulutusta muun muassa yhdistystoiminnasta.

YTN maksaa yhdistystoimintaan liittyvien kurssien (yhdistysaktiivikoulutukset) osallistumismaksun edellä mainittujen yritysyhdistystoimijoiden osalta. Mahdollisten majoitus- ja matkakustannusten korvauksesta on syytä sopia oman YTN-liiton kanssa etukäteen. Voit myös sopia henkilöstön edustajille suunnattuihin TJS-koulutuksiin osallistumisesta oman YTN-liittosi kanssa etukäteen.

Jos osallistuja jää pois kurssilta ilman hyväksyttävää syytä eikä ilmoita poisjäännistään TJS:n peruutusehtojen mukaisesti TJS:lle, koko kurssimaksu peritään häneltä itseltään.

Yritysyhdistystoimijoille suunnatut TJS:n kurssiohjelmat, aikataulut ja ilmoittautuminen löydät täältä.