Skip to content

YTN:n organisaatio

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n päätäntävaltaa käyttää YTN:n kokous keväisin ja syksyisin, ja YTN:n hallitus toteuttaa päätökset. YTN-liitot nimeävät näihin edustajansa. Lue tarkemmin YTN:n säännöistä. Strategia ohjaa pitkän aikavälin toimintaamme.

Hallintoomme kuuluu hallitus, valmistelu- ja taustaryhmät. Hallinnon kaudet ovat kaksivuotisia. Sääntömääräinen syyskokous valitsee kahden vuoden välein hallituksen. Hallitus vahvistaa tausta- ja valmisteluryhmien kokoonpanon.

YTN:n puheenjohtajisto ohjaa käytännön työskentelyämme strategian pohjalta. Työvaliokunta nimeää toimielimemme ja niiden jäsenet.

YTN:n toimijat tulevat YTN-liitoista. YTN-toimijat eli jäsenliittojemme työntekijät vastaavat päivittäisestä toiminnastamme sopimusaloilla tausta- ja valmisteluryhmissä.

Taustaryhmä toimii oman alansa asiantuntijaryhmänä. Taustaryhmän jäsenet työskentelevät kyseisellä alalla ja kuuluvat YTN-liittoihin. Lisäksi taustaryhmissä on YTN-liittojen työntekijöitä.

Työpaikkatason edunvalvojina ovat yritysyhdistykset, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja liittojemme jäsenet.

Eri alojen valmisteluryhmät vastaavat ja valmistelevat alaa koskevia asioita. Valmisteluryhmien jäsenet työskentelevät jäsenliitoissamme.

Valmisteluryhmät

Kenttäryhmä

 • kehittää henkilöstöedustus- ja yritysyhdistystoimintaa
 • kehittää YTN:n jäsenhankintaa
 • tuottaa henkilöstöedustusta ja yritysyhdistystoimintaa koskevan ohjeistuksen

Keskuslakkotoimikunta

 • huolehtii yhteisestä painostusvalmiudesta ja tarvittavista ohjeista
 • organisoi hallituksen päättämät painostustoimenpiteet

Koordinaatioryhmä

 • hoitaa asioiden käytännön valmistelun hallitukselle, työvaliokunnalle ja puheenjohtajistolle
 • koordinoi YTN:n järjestö- ja neuvottelutoimintaa

Koulutusryhmä

 • suunnittelee ja toteuttaa YTN:n yhteisen edunvalvontakoulutuksen

Lakiryhmä

 • seuraa työ- ja sosiaalilainsäädännön kehittymistä ja valmistelee esitykset hallitukselle
 • valmistelee YTN:n kannanotot ja esitykset lainsäädäntöhankkeisiin
 • tuottaa YTN:n työsuhdeoppaat ja muut lainsäädäntöön liittyvät materiaalit
 • vastaa yhteisestä lakiteknisestä tulkinnasta

Sopimuspoliittinen ryhmä

 • seuraa työmarkkina- ja neuvottelutoimintaa
 • toimii yhteistyöelimenä YTN:n eri sopimusalojen välillä
 • valmistelee YTN:n yhteiset sopimuspoliittiset linjaukset hallitukselle
 • koordinoi käytännön neuvottelutoimintaa hallituksen päätösten mukaisesti
 • kokoonpanossa jäseninä sopimus/toimialojen vastuulliset asiamiehet

Tutkimusryhmä

 • tuottaa YTN-datan ja muun tutkimusaineiston
 • tuottaa taustaryhmien tarvitseman aineiston
 • huolehtii tutkimusyhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa

Työsuojeluryhmä

 • vastaa työsuojeluvaltuutettuja koskevasta toiminnasta
 • järjestää yhdessä koulutusryhmän kanssa työsuojeluvaltuutettuja koskevan koulutuksen

Viestintäryhmä

 • huolehtii YTN:n viestinnästä ja sen kehittämisestä
 • koordinoi alakohtaista viestintää niin, että se tukee YTN:n kokonaisviestintää
 • valmistelee viestinnän toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen
 • on tarvittaessa sopimusalatiedottajan tukena esimerkiksi työtaistelutilanteessa tai muussa poikkeustilanteessa
Asiointipalvelu