Skip to content

YTN:n organisaatio

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n päätäntävaltaa käyttää YTN:n kokous ja toimeenpanevana elimenä on YTN:n hallitus. YTN-liitot nimeävät näihin edustajansa.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n organisaatio

  • Työvaliokunta ja Koordinaatioryhmä (KRD) ovat hallituksen valmistelevia toimielimiä.
  • Valmisteluryhmät ovat YTN-liittojen toimijoista koostuvia eri alojen asiantuntijaryhmiä.
  • Taustaryhmän tehtävänä on toimia oman alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Ryhmä muodostuu luottamusmiehistä, yhteyshenkilöistä ja muista alan aktiiveista.
  • Työpaikkatason edunvalvojina ovat yritysyhdistykset, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yksittäiset jäsenet.

Hallinnon kaudet (hallitus, valmistelu- ja taustaryhmät) ovat kaksivuotisia. Sääntömääräinen syyskokous valitsee YTN:lle kahden vuoden välein hallituksen ja hallitus vahvistaa valmisteluryhmien kokoonpanon.

YTN-liitot osoittavat henkilöresursseja eri tehtäviin. YTN-toimijat eli jäsenliittojen työntekijät vastaavat päivittäisestä toiminnasta sopimusaloilla sekä valmisteluryhmissä hallinnon linjausten mukaisesti.

Sääntöihimme voit tutustua täällä.