Skip to content

YTN:n toiminta

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Vastaamme Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimustoiminnasta teollisuudessa, palvelualoilla ja järjestöissä.

YTN:n päätäntävaltaa käyttää YTN:n kokous ja toimeenpanevana elimenä on YTN:n hallitus. YTN-liitot nimeävät näihin edustajansa. Tutustu sääntöihimme.

Työvaliokunta ja Koordinaatioryhmä (KRD) ovat hallituksen valmistelevia toimielimiä.

Valmisteluryhmät ovat YTN-liittojen toimijoista koostuvia eri alojen asiantuntijaryhmiä.

Taustaryhmän tehtävänä on toimia oman alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Ryhmä muodostuu luottamusmiehistä, yhteyshenkilöistä ja muista alan aktiiveista.

Työpaikkatason edunvalvojina ovat yritysyhdistykset, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yksittäiset jäsenet.

Työpaikalla ylempien toimihenkilöiden eduista neuvottelee luottamusmies, luottamusvaltuutettu, YTN-yhteyshenkilö. Luottamusmiesten ja yritysyhdistysten verkko kattaa tehokkaasti kaikki teollisuus- ja palvelualat.

Lisätietoa suomalaisesta työmarkkina- ja neuvottelujärjestelmästä sekä työelämän pelisäännöistä löydät Suomi.fi-palvelusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: tyomarkkina-avain.fi

Asiointipalvelu