Skip to content

YTN:n toiminta

YTN:n päätäntävaltaa käyttää YTN:n kokous ja toimeenpanevana elimenä on YTN:n hallitus. YTN-liitot nimeävät näihin edustajansa. YTN:n säännöt

Työvaliokunta ja Koordinaatioryhmä (KRD) ovat hallituksen valmistelevia toimielimiä.

Valmisteluryhmät ovat YTN-liittojen toimijoista koostuvia eri alojen asiantuntijaryhmiä.

Taustaryhmän tehtävänä on toimia oman alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Ryhmä muodostuu luottamusmiehistä, yhteyshenkilöistä ja muista alan aktiiveista.

Työpaikkatason edunvalvojina ovat yritysyhdistykset, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yksittäiset jäsenet.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

Työpaikalla ylempien toimihenkilöiden eduista neuvottelee luottamusmies (luottamusvaltuutettu, YTN-yhteyshenkilö). Luottamusmiesten ja yritysyhdistysten verkko kattaa tehokkaasti kaikki teollisuus- ja palvelualat.

Lisätietoa suomalaisesta työmarkkina- ja neuvottelujärjestelmästä sekä työelämän pelisäännöistä löydät Suomi.fi-palvelusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: tyomarkkina-avain.fi