Skip to content

Teknologiateollisuus

Suomen suurin teollisuuden ala

Teknologiateollisuus on Suomen suurin teollisuuden ala. Sen päätoimialat ovat tietotekniikka, elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus.

Teknologiateollisuuden elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa työskentelee noin 250 000 palkansaajaa. YTN edustaa alalla noin 60 000 ylempää toimihenkilöä, esimiestä ja asiantuntijaa. Työehtosopimus on maan toiseksi suurin teollisuuden TES.

YTN:n sopijaosapuoli työehtosopimuksessa on Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on yleissitova eli myös työnantajaliittoihin järjestäytymättömien yritysten pitää noudattaa sopimuksen ehtoja.

Alalla neuvoteltiin vuoden 2023 palkkaratkaisusta 30.9.2022 asti vuoden 2021 syksyllä neuvotellun työehtosopimuksen kirjauksen mukaisesti. Neuvottelutulosta ei syntynyt. Neuvotteluja jatkettiin sopimuksen irtisanomisen takarajaan 14. lokakuuta saakka. Kun ratkaisua ei syntynyt, YTN irtisanoi työehtosopimuksen, jonka oli määrä olla voimassa 30.11.2023 saakka.

Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta käynnistyivät marraskuun alussa 2022. Neuvotteluja käytiin varsin tiiviisti, mutta tulosta ei saatu kuun loppuun mennessä. Alalla alkoi sopimukseton tila 1. joulukuuta. Neuvottelut katkesivat joulukuussa näkemyseroon palkankorotusten tasosta ja rakenteesta ja asia siirtyi sovintolautakuntaan. Sen työ päättyi tuloksettomana. Neuvotteluja jatkettiin tammikuussa, mutta ne päättyivät tuloksettomina 16.1. YTN julisti alalle painostustoimia 17.1. (tiedote asiasta) ja edelleen 31.1. (tiedote painostustoimista).

Työriidan sovittelu alkoi valtakunnansovittelijan toimistolla 19.1. ja on jatkunut tammikuun viimeiseen päivään saakka.

Neuvottelutilanteesta on järjestetty kahdeksan striimattua ”kyselytuntia”, joissa YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa ja sopimusalavastaava Hannu Takala vastaavat jäseniltä tulleisiin kysymyksiin. Tallenteet ensimmäisestä, toisesta, kolmannesta, neljännestä, viidennestä ja kuudennesta webinaarista löytyvät linkeistä. Webinaarit jatkuvat, vuorossa seitsemäs tallenne.

 

Taustaryhmä toimii alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Jäsenet ovat alalla työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä. Ryhmän tehtävänä on:

  • seuraa alan työehtojen kehittymistä
  • seuraa alan taloudellista ja teollisuuspoliittista tilannetta
  • valmistelee oman alansa sopimustavoitteet
  • evästää sopimusneuvottelijoita
  • arvioi, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä
  • vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta
  • kehittää yritys- ja alakohtaista järjestäytymistä
  • kehittää yhteyshenkilöverkoston kattavuutta
  • suunnittelee alakohtaista viestintää ja koulutusta

 

 

 

Asiointipalvelu