Skip to content

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2023-2024

YTN:n ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry hyväksyivät helmikuussa 2022 esityksen teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseksi. Sopimus astui voimaan 16.2. 2023 ja on voimassa 30.11. 2024 saakka.

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus vuosille 2023-2024 on julkaistu.

YTN ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry järjestivät uudesta työehtosopimuksesta TES-infon perjantaina 24.2. 2023. Tallenne tilaisuudesta on täällä.

Suomen suurin teollisuuden ala

Teknologiateollisuus on Suomen suurin teollisuuden ala. Sen päätoimialat ovat tietotekniikka, elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus.

Teknologiateollisuuden elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa työskentelee noin 250 000 palkansaajaa. YTN edustaa alalla noin 60 000 ylempää toimihenkilöä, esimiestä ja asiantuntijaa. Työehtosopimus on maan toiseksi suurin teollisuuden TES.

YTN:n sopijaosapuoli työehtosopimuksessa on Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on yleissitova eli myös työnantajaliittoihin järjestäytymättömien yritysten pitää noudattaa sopimuksen ehtoja.

Lyhyt kuvaus TES-neuvotteluista/sovittelusta

Alalla neuvoteltiin vuoden 2023 palkkaratkaisusta 30.9.2022 asti vuoden 2021 syksyllä neuvotellun työehtosopimuksen kirjauksen mukaisesti. Neuvottelutulosta ei syntynyt. Neuvotteluja jatkettiin sopimuksen irtisanomisen takarajaan 14. lokakuuta saakka. Kun ratkaisua ei syntynyt, YTN irtisanoi työehtosopimuksen, jonka oli määrä olla voimassa 30.11.2023 saakka.

Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta käynnistyivät marraskuun alussa 2022. Neuvotteluja käytiin varsin tiiviisti, mutta tulosta ei saatu kuun loppuun mennessä. Alalla alkoi sopimukseton tila 1. joulukuuta. Neuvottelut katkesivat joulukuussa näkemyseroon palkankorotusten tasosta ja rakenteesta ja asia siirtyi sovintolautakuntaan. Sen työ päättyi tuloksettomana. Neuvotteluja jatkettiin tammikuussa, mutta ne päättyivät tuloksettomina 16.1. YTN julisti alalle painostustoimia 17.1. (tiedote asiasta) ja edelleen 31.1. (tiedote painostustoimista).

1.-3. helmikuuta  ylemmät toimihenkilöt olivat lakossa noin kymmenessä alan yrityksessä. Teknologiateollisuuden työriidan sovittelu alkoi 19.1. Sovittelussa annettiin sovintoesitys, jonka YTN:n hallitus hylkäsi. Tiedote asiasta. Sovittelija antoi tiistaina 14.2.uuden sovintoesityksen, jonka neuvotteluosapuolet hyväksyivät.

Neuvottelutilanteesta järjestettiin yhteensä yhdeksän  striimattua ”kyselytuntia”, joissa YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa ja sopimusalavastaava Hannu Takala vastasivat jäseniltä tulleisiin kysymyksiin. Ohessa tallenteet ensimmäisestä, toisesta, kolmannesta, neljännestä, viidennestä, kuudennesta,  seitsemännestä, kahdeksannesta ja yhdeksännestä 

Taustaryhmä

Taustaryhmä toimii alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Jäsenet ovat alalla työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä. Ryhmän tehtävänä on:

  • seuraa alan työehtojen kehittymistä
  • seuraa alan taloudellista ja teollisuuspoliittista tilannetta
  • valmistelee oman alansa sopimustavoitteet
  • evästää sopimusneuvottelijoita
  • arvioi, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä
  • vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta
  • kehittää yritys- ja alakohtaista järjestäytymistä
  • kehittää yhteyshenkilöverkoston kattavuutta
  • suunnittelee alakohtaista viestintää ja koulutusta

 

 

 

Asiointipalvelu