Skip to content

Arkkitehtisuunnitteluala

Arkkitehtisuunnittelualan ylemmät toimihenkilöt ovat koulutukseltaan arkkitehteja ja työskentelevät asiantuntijoina ja suunnittelijoina arkkitehtitoimistoissa. Alan henkilöstömäärältään kymmenen suurinta yritystä ovat:

  • Sweco Architects Oy
  • JKMM Arkkitehdit Oy
  • UKI Arkkitehdit Oy
  • Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
  • Aihio Arkkitehdit Oy
  • Arkkitehtitoimsto Sarc Oy
  • Sigge Arkkitehdit Oy
  • PES-Arkkitehdit Oy
  • AW2 Architects Oy
  • Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

YTN sekä työnantajia edustavat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Palvelualojen työnantajat PALTA hyväksyivät alalle uuden työehtosopimuksen ajalle 1.12.2021–30.11.2023.

The translation of the Collective agreement for senior salaried employees in the architectural design sector can be found here. Here is a direct link to the pdf file.

Kollektivavtal för högre tjänstemän inom arkitektplaneringsbranschen kan hittas här. Och här finns direkt länk (pdf).

Mikäli haluat työehtosopimuksesta painetun version itsellesi, olethan yhteydessä sopimusalavastaava Jussi Nousiaiseen.

Työehtosopimuksessa on sovittu alalla noudatettavista työehdoista, kuten palkankorotuksista, työajasta, sairasajan palkasta, vapaa-aikana työasioissa tapahtuvan matkustamisen korvaamisesta, lomarahasta ja palkallisista perhevapaista.

Ohjeita työehtoihin >>

Lisätietoa palkkauksesta >>

Arkkitehtisuunnittelualan henkilöstöedustajien koulutukset 2022 >>

Asiointipalvelu