Skip to content

Arkkitehtisuunnitteluala

Arkkitehtisuunnittelualan ylemmät toimihenkilöt ovat koulutukseltaan arkkitehteja ja työskentelevät asiantuntijoina ja suunnittelijoina arkkitehtitoimistoissa.

Alan työehtosopimus on voimassa 1.11.2019–30.11.2021.

Collective agreement for senior salaried employees in the architectural design sector 1.11.2019–30.11.2021

Kollektivavtal för högre tjänstemän inom arkitektplaneringsbranschen

Mikäli haluat työehtosopimuksesta painetun version itsellesi, olethan yhteydessä alan vastuulliseen asiantuntijaan Tuula Aaltolaan.

Sopijaosapuolia ovat YTN sekä työnantajia edustavat Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Palvelualan työnantajat Palta.

Työehtosopimuksessa on sovittu alalla noudatettavista työehdoista, kuten palkankorotuksista, työajasta, sairasajan palkasta, vapaa-aikana työasioissa tapahtuvan matkustamisen korvaamisesta, lomarahasta ja palkallisista perhevapaista.

Ohjeita työehtoihin >>

Lisätietoa palkkauksesta >>

Arkkitehtisuunnittelualan henkilöstöedustajien koulutukset 2021 >>