Skip to content

Arkkitehtisuunnitteluala

Arkkitehtisuunnittelualan ylemmät toimihenkilöt ovat koulutukseltaan arkkitehteja ja työskentelevät asiantuntijoina ja suunnittelijoina arkkitehtitoimistoissa.

Alan työehtosopimuksen oli tarkoitus olla voimassa 1.11.2017–31.10.2020, mutta irtisanoimme sopimuksen päättymään jo 31.10.2019.  Sopijaosapuolia ovat YTN sekä työnantajia edustavat Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Palvelualan työnantajat Palta. Read the Collective Labour Agreement for Senior Salaried Employees in the Architectural Design Sector in English.

Aloitimme uuden sopimuksen neuvottelut 11.10. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä.

Työehtosopimuksessa on sovittu alalla noudatettavista työehdoista, kuten palkankorotuksista, työajasta, sairasajan palkasta, vapaa-aikana työasioissa tapahtuvan matkustamisen korvaamisesta, lomarahasta ja palkallisista perhevapaista.

Ylempi toimihenkilö arkkitehtisuunnittelualalla

  • Arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimuksen piirissä on noin 1 100 ylempää toimihenkilöä.
  • Alan suurimmat yritykset henkilöstön perusteella ovat Optiplan, Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co, JKMM Arkkitehdit, PES-Arkkitehdit, Arkkitehdit Soimi & Horto, Arkkitehtitoimisto Sigge, Innovarch, L Arkkitehdit ja Sweco Architects.
  • Arkkitehtisuunnittelualalla säännöllisen työajan keskiansio on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n viimeisimmän palkkakyselyn mukaan 4 001 euroa kuukaudessa (syyskuu 2017). TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan yksityisen sektorin arkkitehtien keskiansio oli 4 293 euroa kuukaudessa (syksy 2017).
  • Arkkitehdeistä noin 70 prosenttia työskentelee asiantuntijana (TEKin työmarkkinatutkimus 2017).

Ohjeita työehtoihin >>

Lisätietoa palkkauksesta >>

Arkkitehtisuunnittelualan henkilöstöedustajien koulutukset 2019 >>