Skip to content

Arkkitehtisuunnitteluala

Alan toimijat

Tuula Aaltola (Tekniikan Akateemiset TEK) tuula.aaltola@ytn.fi p. 040 725 5817
Satu Tähkäpää (Insinööriliitto IL) satu.tahkapaa@ytn.fi p. 0201 801 854
Katariina Rönnqvist (Tekniikan Akateemiset TEK) katariina.ronnqvist@ytn.fi p. 09 22912277
Tuunia Keränen (Tekniikan Akateemiset TEK) tuunia.keranen@ytn.fi p. 09 2291 2288
Jaana Sääksberg (Tekniikan Akateemiset TEK) jaana.saaksberg@ytn.fi p. 09 2291 2260

Taustaryhmän toimii alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Jäsenet ovat alalla työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä. Ryhmän tehtävänä on:

  • seuraa alan työehtojen kehittymistä
  • seuraa alan taloudellista ja teollisuuspoliittista tilannetta
  • valmistelee oman alansa sopimustavoitteet
  • evästää sopimusneuvottelijoita
  • arvioi, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä
  • vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta
  • kehittää yritys- ja alakohtaista järjestäytymistä
  • kehittää yhteyshenkilöverkoston kattavuutta
  • suunnittelee alakohtaista viestintää ja koulutusta