Skip to content

Arkkitehtisuunnitteluala

Alan toimijat

Jussi Nousiainen, sopimusalavastaava (arkkitehtisuunnitteluala), asiantuntija (teknologiateollisuus) jussi.nousiainen@ytn.fi p. 050 5780 959
Tiina Kauppila, juristi, neuvottelija tiina.kauppila@ytn.fi p. 0201 801 828
Tuunia Keränen, tutkija tuunia.keranen@ytn.fi p. 09 2291 2288
Jaana Sääksberg, assistentti jaana.saaksberg@ytn.fi p. 09 2291 2260
Noora Eilola, viestijä noora.eilola@ytn.fi p. 040 4876 432
Arkkitehtisuunnittelualalle  ei ole nimetty taustaryhmää, koska ala on niin pieni. Lue alta, mitä muiden alojen taustaryhmät tekevät.

Taustaryhmän toimii alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Jäsenet ovat alalla työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä. Ryhmän tehtävänä on:

  • seuraa alan työehtojen kehittymistä
  • seuraa alan taloudellista ja teollisuuspoliittista tilannetta
  • valmistelee oman alansa sopimustavoitteet
  • evästää sopimusneuvottelijoita
  • arvioi, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä
  • vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta
  • kehittää yritys- ja alakohtaista järjestäytymistä
  • kehittää yhteyshenkilöverkoston kattavuutta
  • suunnittelee alakohtaista viestintää ja koulutusta
Asiointipalvelu