Skip to content

Metsäteollisuus

Alan toimijat

Anu Kaniin, Sopimusalavastaava (Metsäala), anu.kaniin@ytn.fi p. 0201 801 859
Jukka Sippola, Asiantuntija, neuvottelija (Metsähallitus) jukka.sippola@ytn.fi p. 09 622 68 541
Mikko Sormunen, Asiantuntija mikko.sormunen@ytn.fi p. 0201 801 778
Mikaela Karavokyros, Juristi mikaela.karavokyros@ytn.fi p. 09 229 121
Janne Luotola, Viestijä janne.luotola@ytn.fi p. 0201 801 822
Tuunia Keränen, Tutkija tuunia.keranen@ytn.fi p. 09 2291 2288
Pia Haveneth, Assistentti pia.haveneth@ytn.fi p. 0201 801 851

Taustaryhmä

Pekka Rantala, UPM Kymmene

Timo Koljonen, Metsä Group

Matti Sakari Kirsi, Stora Enso

Mika Vainikka, Tervakoski

Ari Kettunen, Efora

Tero Nevalainen, Sappi Finland Operations

Johanna Teivainen, Vapo

Varajäsenet

Tero Anttila, UPM Kymmene

Carita Lehtola, Metsä Group

Mia Kurvinen, Stora Enso

Juha Nurmikolu, Tervakoski

Jukka Puustinen, UPM Kymmene

Taustaryhmän toimii alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Jäsenet ovat alalla työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä. Ryhmän tehtävänä on:

  • seuraa alan työehtojen kehittymistä
  • seuraa alan taloudellista ja teollisuuspoliittista tilannetta
  • valmistelee oman alansa sopimustavoitteet
  • evästää sopimusneuvottelijoita
  • arvioi, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä
  • vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta
  • kehittää yritys- ja alakohtaista järjestäytymistä
  • kehittää yhteyshenkilöverkoston kattavuutta
  • suunnittelee alakohtaista viestintää ja koulutusta
Asiointipalvelu