Skip to content

Kemian ala

Alan toimijat

Mia Adolfsson, Sopimusalavastaava, neuvottelija mia.adolfsson@ytn.fi p. 040 574 6668
Aaro Riitakorpi, juristi, neuvottelija (kemian ala) aaro.riitakorpi@ytn.fi p. 09 6226 8516
Eeva Salmi, Juristi (tietoala), neuvottelija (kemian ala) eeva.salmi@ytn.fi p. 0201 801 883
Sirkku Pohja, Asiantuntija, työsuojelu (Kemian ala), Asiantuntija ja neuvottelija (Yksityinen laboratorioala) sirkku.pohja@ytn.fi p. 09 2291 2216
Minna Hälikkä, Asiantuntija minna.halikka@ytn.fi p. 050 363 3459
Janne Luotola, viestijä (metsäala, kemian ala) janne.luotola@ytn.fi p. 0201 801 822
Paula Pesonen, tutkija (energia-ala, kemian ala) paula.pesonen@ytn.fi p. 0201 801 829
Eila Ruonala, Assistentti eila.ruonala@ytn.fi p. 09 622 68 523

Taustaryhmä

Taustaryhmä toimii kemian ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnan ja yhteistyön tukena. Sen tehtävänä on tehdä linjaukset siitä, millaista työehtosopimusta ja neuvottelutoimintaa halutaan ylemmille toimihenkilöille kemianteollisuuteen. Taustaryhmällä oli merkittävä rooli alan ylempien toimihenkilöiden ensimmäistä työehtosopimusta edeltäneessä työtaistelussa. Työehtosopimus on ollut voimassa vuodesta 2010 lähtien.

Taustaryhmä esittää YTN:n hallitukselle alan neuvottelutavoitteet, sekä mahdollisen neuvottelutuloksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Taustaryhmä auttaa myös yritysyhdistysten perustamisessa, tukee toimintaa ja ideoi koulutusta.

Taustaryhmässä toimii 12 ylempää toimihenkilöä kemianteollisuuden keskeisistä yrityksistä. Sen jäsenten työpaikat kattavat reilut 80 prosenttia Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten ylempien toimihenkilöiden määrästä. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan taustaryhmään tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä alan sopimusalavastaavaan!

Taustaryhmä

Jarkko Lappi

Jani Korhonen

Santeri Frilander

Heikki Harju

Jyrki Hietasaari

Sami Hokkanen

Petri Huhtala

Jukka Järvinen

Tero Parkatti

Paula Pennanen

Inka Saarinen

Jaana Vallinmäki

Varajäsenet

Emma Raitanen

Anne Väänänen

Kristiina Kärkkäinen

Marko Mathlin

Miikka Savela

Johannes Siivinen

Petteri Suominen

Juho Järvinen

Annika Rintamäki

Antti Palosuo

Sami Karppinen

Tero Pulkkinen

Taustaryhmän toimii alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Jäsenet ovat alalla työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä. Ryhmän tehtävänä on:

  • seuraa alan työehtojen kehittymistä
  • seuraa alan taloudellista ja teollisuuspoliittista tilannetta
  • valmistelee oman alansa sopimustavoitteet
  • evästää sopimusneuvottelijoita
  • arvioi, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä
  • vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta
  • kehittää yritys- ja alakohtaista järjestäytymistä
  • kehittää yhteyshenkilöverkoston kattavuutta
  • suunnittelee alakohtaista viestintää ja koulutusta
Asiointipalvelu