Skip to content

Kemian ala

Alan toimijat

Mia Adolfsson, Sopimusalavastaava, neuvottelija mia.adolfsson@ytn.fi p. 040 574 6668
Aaro Riitakorpi, juristi, neuvottelija (kemian ala) aaro.riitakorpi@ytn.fi p. 09 6226 8516
Eeva Salmi, Juristi (tietoala), neuvottelija (kemian ala) eeva.salmi@ytn.fi p. 0201 801 883
Anne Granat-Jukakoski, asiantuntija (kemian ala) anne.granat-jukakoski@ytn.fi p. 0201 801 892
Sirkku Pohja, Asiantuntija, työsuojelu (Kemian ala), Asiantuntija ja neuvottelija (Yksityinen laboratorioala) sirkku.pohja@ytn.fi p. 09 2291 2216
Minna Hälikkä, Asiantuntija minna.halikka@ytn.fi p. 050 363 3459
Janne Luotola, viestijä (metsäala, kemian ala) janne.luotola@ytn.fi p. 0201 801 822
Paula Pesonen, tutkija (energia-ala, kemian ala) paula.pesonen@ytn.fi p. 0201 801 829
Eila Ruonala, Assistentti eila.ruonala@ytn.fi p. 09 622 68 523

Taustaryhmä

Taustaryhmä toimii kemian ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnan ja yhteistyön tukena. Sen tehtävänä on tehdä linjaukset siitä, millaista työehtosopimusta ja neuvottelutoimintaa halutaan ylemmille toimihenkilöille kemianteollisuuteen. Taustaryhmällä oli merkittävä rooli alan ylempien toimihenkilöiden ensimmäistä työehtosopimusta edeltäneessä työtaistelussa 2010.

Taustaryhmä esittää YTN:n hallitukselle alan neuvottelutavoitteet, sekä mahdollisen neuvottelutuloksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Taustaryhmä auttaa myös yritysyhdistysten perustamisessa, tukee toimintaa ja ideoi koulutusta.

Taustaryhmässä toimii 13 ylempää toimihenkilöä kemianteollisuuden keskeisistä yrityksistä. Sen jäsenten työpaikat kattavat reilut 80 prosenttia Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten ylempien toimihenkilöiden määrästä. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan taustaryhmään tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä alan vastuulliseen asiamieheen!

Taustaryhmä

Jyrki Hietasaari

Jukka Järvinen

Risto Kalliojärvi

Jani Korhonen

Jarkko Lappi

Tero Parkatti

Paula Pennanen

Tero Pulkkinen

Inka Saarinen

Pirjo Saikkonen

Miikka Savela

Johannes Siivinen

Petteri Suominen

Jaana Vallinmäki

Varajäsenet

Anne Väänänen

Marko Mathlin

Marko Mathlin

Anne Väänänen

Hannu Helle

Sami Hokkanen

Juho Järvinen

Antti Palosuo

Juha Issakainen

Annika Rintamäki

Santeri Frilander

Annika Rintamäki

Petri Huhtala

Kalle Kallio

Taustaryhmän toimii alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Jäsenet ovat alalla työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä. Ryhmän tehtävänä on:

  • seuraa alan työehtojen kehittymistä
  • seuraa alan taloudellista ja teollisuuspoliittista tilannetta
  • valmistelee oman alansa sopimustavoitteet
  • evästää sopimusneuvottelijoita
  • arvioi, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä
  • vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta
  • kehittää yritys- ja alakohtaista järjestäytymistä
  • kehittää yhteyshenkilöverkoston kattavuutta
  • suunnittelee alakohtaista viestintää ja koulutusta
Asiointipalvelu