Skip to content

Yksityinen opetusala

Alan toimijat

Harri Westerlund, Sopimusalavastaava harri.westerlund@ytn.fi p. 040 839 5909
Nina Hahtela, Asiantuntija nina.hahtela@ytn.fi p. 0207 589 616
Mika Parkkari, Asiantuntija mika.parkkari@ytn.fi p. 0400 802 145
Mikko Sormunen, Asiantuntija mikko.sormunen@ytn.fi p. 0201 801 778
Petri Toiviainen, Asiantuntija petri.toiviainen@ytn.fi p. 010 2310354
Daniel Valtakari, Aluetoimija daniel.valtakari@ytn.fi p. 040 772 0276
Anna Zibellini, Asiantuntija anna.zibellini@ytn.fi p. 040 8377984
Hanna Koskenheimo, Tutkija hanna.koskenheimo@ytn.fi p. 0201 235 368
Ella Vierros, Viestijä ella.vierros@ytn.fi p. 0201 801 875

Taustaryhmän toimii alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Jäsenet ovat alalla työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä. Ryhmän tehtävänä on:

  • seuraa alan työehtojen kehittymistä
  • seuraa alan taloudellista ja teollisuuspoliittista tilannetta
  • valmistelee oman alansa sopimustavoitteet
  • evästää sopimusneuvottelijoita
  • arvioi, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä
  • vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta
  • kehittää yritys- ja alakohtaista järjestäytymistä
  • kehittää yhteyshenkilöverkoston kattavuutta
  • suunnittelee alakohtaista viestintää ja koulutusta
Asiointipalvelu